46.1. с. Бойковец-Ломски рът-вр. Маняков камък-седловина Морето-х. Рудината

Оценете
(1 глас)

46.1. с. Бойковец-Ломски рът-вр. Маняков камък-седловина Морето-х. Рудината – качване

Денивелация – 700 м., време на движение – 2.30-3.00 часа, разстояние – 9.7 км.

Маркировка: частична маркировка с табелки и сини ленти от м. Ралешковец до седловина Морето, от седловина Морето до х. Рудината - червено-бяло-червено

 2014-02-03 112921

   Изтегли: GPS трак

    Село Бойковец

     Село Бойковец /бившо Равна/ се намира в долината на река Лопушница, между главната старопланинска верига и нейната северна издънка - Било планина. Според местният краевед Александър Тацов първоначално името на селото не било Равна, а Ровна. В края на турското робство гр. Етрополе бързо се замогнал. Чорбаджиите му търсели да закупят земя за обработка в близост до Етрополе и като не могли да намерят карали ратаите си да изсичат горите по течението на р. Равна. След като отсичали дърветата ратаите ровели корените им, за да извадят и тях. От това ровене по корените местността с изсечените дървета била наречена Ровна. Според историците местността около сегашното село Бойковец била заселена още по време на траките. В нея се намирало тракийското село Пандева от което в околностите на Бойковец останали многобройни тракийски и аромънски топоними. Следи от траките се намират в Рендашки дол и махалите Ябланица и Люташка. През селото в миналото минавал и тракийския път Стария пакъ. В близкото минало Бойковец било бедно колибарско селище, разпръснато на множество махали в които основен поминък било варджийството. Освен местни етрополски селяни в Бойковец се заселили и хора от по-далечни краища на Софийско и дори от Албания. В селото все още има род Албанците. Едва през 1960 г. колибите Бойковец били обявени за село. Сега навсякъде в него се виждат нови вили, някои от които собственост на известни софийски интелектуалци. Планината заобикаля селото от всичките му страни, затова от Бойковец могат да се предприемат разнообразни маршрути във всички посоки.

44.1. с. Бойковец-Ломски рът-вр. Маняков камък-седловина Морето-х. Рудината 

    Най-близко до селото е хижа Рудината до която може да се достигне по долината река Равна, както и по билото на Било планина. По-дълъг, но по обгледен и красив е маршрутът по билото. От центъра на село Бойковец се тръгва на запад и скоро се достига до мост над един от левите притоци на река Равна. Преди и след моста от асфалтовия път се отделят на север два черни пътя. При моста асфалтовият път се напуска и се продължава на север по един от двата черни пътя. Изкачването става по билото на рида Ломския рът. Буковите гори северно от селото са изсечени и първоначално се върви през голи поляни. Черни пътища има навсякъде, така че е все едно по кой от тях ще стане изкачването. Целта е да се достигне високо горе на билото на планината, където отдалеч се вижда черен път. Ориентир в северна посока са виждащите се от селото върхове Чучул могила /1352 м./ и Червената вода /1256 м./. От моста първоначално се върви 20 мин. до няколко изоставени къщи. Склонът след последните къщи става все по-стръмен. След селото се достига се до водоравен черен път, който води на запад. Продължава се по водоравния път и се пресича плитко дере. След 10 мин. се излиза на билото на Ломския рът и по него се завива на север /30 мин. след началото/. По черния път или направо през голите поляни за 10 мин. се изкачва безимения връх Кота 1037 /40 мин. общо/. От село Бойковец до котата са изкачени около 300 м. денивелация, а до билния път остават още 200 м. След Кота 1037 пътят става по-водоравен. Влиза се в букова гора, минава се през дълга папратлива поляна и се излиза на широк черен път. Ломският рът нагоре постепенно се стеснява, като черния път следва билото му. 30 мин. след вр. Кота 1037 се излиза в югоизточното подножие на вр. Чучул могила, на поляна в местността Ралешковец /70 мин./. При вековен бук в северния край на поляната се достига до билния път и се продължава по него на запад.

    Пътят се изкачва с плавен наклон и заобикаля гористия вр. Чучул могила от юг. Следва заобикаляне от юг на голия и безименен връх Кота 1325. Излиза се на седловина Атанасова бичкия между върховете Чучул могила и най-високия връх в Било планина - връх Маняков камък /1439 м./. На юг от седловината склонът е гол и над него се открива панорама към долината на река Равна и главното било на Стара планина. След седловината пътят заобикаля малко под котата му и вр. Маняков камък от юг. От черния път нагоре към върха има гола поляна с черен път по нея. По поляната са пръснати интересни скали, които са дали името на върха. Добре е върхът да се изкачи, заради интересните гледки от него на юг и на запад. От разклона в м. Ралешковец до вр. Маняков камък се върви 40 мин. /110 мин./. При вр. Маняков камък билото и черния път завиват на северозапад. 20 мин. след върха се излиза на седловина Морето между върховете Маняков камък и Четковец /1371 м./ /130 мин./На седловината от билния черен път се отделя друг черен път, който по билото на рида Тонки преслоп слиза на север към гр. Ботевград. Седловина Морето е равна кръгла поляна, заобиколена от огромни стари буки. Под един от буковете има кът за отдих с пейки и маса. При седловина Морето билото отново променя посоката си и завива на югозапад. От седловината се продължава на запад през гористата местност Зелин и след 20 мин. се достига до обзорния вр. Четковец /150 мин./. Най-хубавото на вр. Чиетковец са гледките които се откриват от него към билото на Стара планина от вр. Козница на запад до вр. Вежен на изток. Южният склон на вр. Четковец е зает от голата местност Рудината в чийто долен край е построена хижа Рудината. От върха до хижата се слиза за 10 мин. /160 мин./.

 

01

Разклонът към Ломски рът при моста в село Бойковец

03

Разклонът на черния билен път в м. Ралешковец

11

Безименната могила източно от вр. Маняков камък

15

Връх Маняков камък от черния път

12

На връх Маняков камък

14

От вр. Маняков камък към вр. Четковец

47

Седловина Морето между върховете Маняков камък и Четковец

43

На вр. Четковец

32

От вр. Четковец към х. Рудината

19

Хижа Рудината

30

Местността Рудината и хижа Рудината

2014-02-03 112948

Профил на маршрута

Прочетена 1725 пъти
   

В сайта са ползвани карта и GPS тракове от www.bgmountains.org

   
 
© ПЕЛИТКО - Планински пешеходен туризъм