Печат на тази страница

44.1. гр. Ботевград /вилна зона Зелин/-р. Ечемишка-седловина Равно буче-х. Рудината

Оценете
(0 гласа)

44.1. гр. Ботевград /вилна зона Зелин/-р. Ечемишка-седловина Равно буче-х. Рудината – качване

Денивелация – 800 м., време на движение – 3.30-4.00 часа, разстояние – 10.2 км.

Маркировка: от м. Зелин до седловина Равно буче – немаркиран, от седловина Равно буче до х. Рудината – бяло-синьо-бяло

2014-02-03 094447

 Изтегли: GPS трак

      

    От главното било на Стара планина при вр. Звездец в северна посока се отделя огромен рид. Географите са разделили този рид на две, като границата между двете му части минава през седловина Равно буче /Предела/. Така Етрополска Стара планина се разделя на две части. Южна част наречена Същинска Етрополска планина и северна част наречена Било планина. Границата между двете съставни части на Етрополска Стара планина върви от запад на изток по долината на река Ечемишка, пресича планината през седловина Равно буче и слиза на изток по долината на река Равна. Описваният тук маршрут минава почти изцяло по граничната р. Ечемишка. Маршрутът не започва точно от гр. Ботевград въпреки, че той е най-голямото селище около Етрополска планина. Градът е отдалечен на няколко километра от планината, затова е най-добре да се тръгне от вилна зона Зелин. Маршрутът към хижа Рудината започва от бензиностанция Ивони, която се намира на автомагистрала Хемус.Бензиностанцията е от дясната страна на магистралата в посока София-Варна, на около около километър след излизането от тунел Ечемишка и на 1-2 км. преди отбивката за град Ботевград. От бензиностацията също може да се продължи към гр. Ботевград. Зад бензиностанцията от шосето за Ботевград се отделя тесен и разбит асфалтов път, който се връща на юг и назад в посока гр. София.

       Зад бензиностанцията се тръгва по разбития път на юг към тунел Ечемишка. От лявата източна страна остава местността Главчовото. Върви се около километър водоравно по пътя и след 25 мин. се достига до тунела. При тунела асфалтовият път свършва. От източната страна до р. Ечемишка е сградата на малка ВЕЦ от която се захранва осветлението в тунела. Река Ечемишка разделя ридовете Ечемище от юг и Главчовото от север. Южният рид Ечемишка попада в Същинска Етрополска планина, а северният Главчовото в Било планина. При ВЕЦ-а разбития път се напуска и се продължава на югоизток срещу течението на реката по обрасъл черен път. Този път някога е стигал до билото на планината, но сега в долната си част на много места е отнесен от водата. По долината на р. Ечемишка са запазени следи от древни рудници. Веднага след началото черният път се стеснява до пътека. Най-тясната и трудна част от пътя е в самото начало. Бреговете на реката са много близо един до друг. Върви се през тясна клисура в която водата напълно е отнесла пътя. Пътеката постоянно извива, а реката трябва да се пресече на няколко места. Минава се край водни съоръжения, изоставени сгради, бентове и различни други водохващания. На картата пътеката е нанесена някъде по склоновете над реката. Въпреки трудния терен трябва да се върви само покрай коритото и. Напред пътеката постепенно се успокоява. Завоите стават по-малко, а пътят е сравнително добре запазен. 35 мин. след тунел Ечемишка се достига до паметник отляво на пътя /60 мин. след началото/. 10 мин. след паметника се излиза на малка поляна с две изоставени сгради и разклон на пътя в местността Горския заслон /70 мин. общо/. На разклона се продължава по основния път напред срещу течението на реката. Няколко минути по-късно се достига до втори разклон, при който реката завива на юг. На този разклон отново се продължава по реката. 20 мин. след м. Горския заслон се достига до троен разклон /90 мин./. Денивелацията от тунел Ечемишка до тройния разклон е не повече от 150 м. На разклона трябва да се продължи напред срещу течението на реката по пътя, който върви по левия й долинен склон /от север/. При тройния разклон реката завива на изток. Пътят се отделя от коритото й, изкачва се над долината и продължава заедно с нея на изток. Горе над реката пътят е недостъпен за водите и е напълно запазен. От това място на изток към седловина Равно буче долината на реката е много широка. Долината, през която реката тече, се нарича Ечемишки дол.

      След отделянето на пътя от реката следват три разклона с по-слабо използвани черни пътища. На всички разклони се продължава по основния черен път. При третия разклон вляво от пътя има дървен заслон. От тройния разклон при реката до заслона се върви 30 мин. /120 мин./. Разклонът е маркиран с голямо и самотно дърво вдясно от пътя. Следва поляна с още един разклон наляво. По този път наляво също може да се стигне до хижа Рудината, но на разклона се продължава по основния път срещу течението на реката. Пътят започва стръмно да се изкачва към най-ниското място на билото – седловина Равно буче. Стръмното изкачване нагоре е съчетано първоначално със затлачване на пътя от неприятни за ходене край тях къпинови храсти. По-нагоре пътят съвсем изчезва. Върви се през изворната област на река Ечемишка, която е заблатена и напълно покрита с къпини. Последните метри до билото се изкачват по пътека през гъста борова гора. От разклона със заслона до седловина Равно буче се върви около 60 мин. /180 мин./. Денивелацията от тройния разклон при реката до седловината е 500 м. Седловина Равна буче е къса и равна площадка на билото на рида Шиндарника, който свързва Стара планина с Било планина. Мястото е възлово, защото на изток и запад от него се отделят две много дълбоки долини, които сякаш разцепват планината. На седловина от изток, откъм долината на р. Равна, излиза пътека от с. Бойковец. Друга маркирана пътека идва от юг, откъм хижа Чавдар. На север е пътеката към х. Рудината. От седловина Равно буче се продължава на север по маркираната пътека към х. Рудината. Пътеката върви по трасето на римския път от Етрополския проход към Ботевградското поле. Трасето на римския път е най-добре запазено точно около седловина Равно буче и х. Рудината. 30 мин. след седловината се излиза на голи поляни в местността Рудината, където е хижата /200 мин./, като се преодоляват още 150 м. денивелация. Хижа Рудината е единствената хижа в Било планина.

 

01

Бензиностанция Ивони на магистрала Хемус

02

Магистрала Хемус и старият път над нея

04

Тунел Ечемишка

06

Едно от бетонните съоръжения край реката

07

Самотният паметник в гората над пътеката

08

Голямото дърво при разклона под седловина Равно буче

28

Долината на река Ечемишка от вр. Венеца

14

Кръстопътят на седловина Равно буче

15

По трасето на римския път от седловина Равно буче към хижа Рудината

18

Хижа Рудината 

30

Местността Рудината с хижа Рудината 

32

От вр. Четковец към вр. Венеца, седловина Равно буче, хижа Рудината и долината на река Ечемишка

35

Към долината на река Ечемишка

2014-02-03 094520

 Профил на маршрута

Прочетена 6646 пъти