60.2. Местност Лъгът-рид Зелениковец-вр. Корита-седловина Червената локва

Оценете
(0 гласа)

60.2. Местност Лъгът-рид Зелениковец-вр. Корита-седловина Червената локва - слизане

Денивелация – 900 м., време на движение  3.00-3.30 часа, разстояние – 11 км.

Маркировка: от седловина Червената локва до вр. Корита - бяло-червено-бяло, от вр. Корита до м. Лъгът – немаркиран

2013-12-19 103459

 Изтегли: GPS трак

        

     От билната седловина Червената локва се тръгва по пътеката Ком-Емине на североизток към вр. Мали бухал /1491 м./. Пътеката веднага влиза в гората, заобикаля върха от север и след 10 мин. достига до гористата седловина с вр. Бухала /1528 м./. На седловината между Мали Бухал и Бухала също има голяма информационна табела. От тази седловина пътеката за 30 мин. заобикаля и вр. Бухала също от север и излиза на голата седловина със следващия вр. Корита /1492 м.//40 мин. след началото/. Тук от билната пътека КЕ се отделя маркирана пътека в югоизточна посока към селата Ясеново и Скобелево. От тази трета поред седловина се продължава със заобикаляне от север и на вр. Корита. След 10 мин. се излиза при разклон с черен път в северното подножие на върха /50 мин. общо/. От седловина Червената локва дотук се върви почти водоравно, като денивелацията е нулева. От вр. Корита на северозапад се отделя рида Зелениковец, който разделя реките Малобухалщица и Росица от запад и река Зелениковец от изток. Ридът е нисък, покрит с гори и разделен на няколко тераси, което го прави  много удобен за слизане. Някога маршрутът от местността Лъгът към хижа Мазалат е вървял точно по билото на този рид. След построяването на Държавно ловно стопанство „Росица“ долната част на рида била преградена и се наложило маршрута към х. Мазалат да бъде пренасочен към рида Ганьова локва

     На разклона с черния път пътеката КЕ се изоставя и се продължава на северозапад по билото на рида Зелениковец. Само след стотин метра черният път завива на запад към долината на река Малобухалщица. От завоя се продължава на северозапад по билото на рида. Навлиза се в гъсти букови гори, през които започва стръмно спускане към първата тереса по рида. Някога пътеката е била много широка и на места все още добре си личи, но сега трудно се следва заради гъстия буков подраст. При спускането към първата тераса за кратко се минава през отдавна изоставено сечище. От него в западна посока се отклоняват няколко затлачени с растителност черни пътя. 30 мин. след отделянето от пътеката КЕ се слиза южно от вр. Кота 1266 до първата тераса по рида /80 мин./. При първата тераса гората постепенно се разрежда, пътеката става по-широка и достига до черен път. По пътя за няколко минути се слиза на втора тераса северно от върха. Втората тераса е оголена от сеч и е по-дълга и широка от първата. От западната страна се вижда ловна вишка близо до пътя, а от източната се открива панорама към долината на река Зелениковец и  рида Осениковец зад нея. Черният път пресича голата тераса, достига до гората и там свършва. Ридът прави завой на север и рязко се спуска към трета тераса южно от гористия  вр. Кота 1011. Преди да се достигне върха, се пресича въжена линия за извозване на дърва. Под въжената линия е изсечана просека на северозапад в посока водослива на реките Малобухалщица и Росица. От края на първата тераса до вр. Кота 1011 се върви 35 мин. /115 мин./. При вр. Кота 1011 завършва първата част от слизането, като денивелацията от главното било дотук е около 400 м. Преди върха отново за кратко се пресича сечище, след което се продължава водоравно по билото на рида. 10 мин. след върха се достига до черен път, пресичащ рида от запад на изток /125 мин./. Към м. Лъгът може да се продължи и по този път, както наляво към р. Малобухалщица, така и надясно към р. Зелениковец. След черния път се достига до вр. Кота 938, при който билото на рида е покрито със скали. Тук пътеката е подпряна от скалите и е много добре запазена. Скалистият участък се пресича за кратко време водоравно и малко южно под билото. След скалите рида и пътеката завиват на север, подсичат оголен от сечта връх и 25 мин. след пресичането на черния път достигат до втора въжена линия за извозване на дърва /150 мин./. Под въжената линия на запад и на юг към р. Росица също има просеки в гората. През просеките се открива панорама към съседния рид Ганьова локва, който е два пъти по-висок от рида Зелениковец, както и към главното било с вр. Куртбашица /1660 м./, който наричат “българския Матерхорн”. Оттук вр. Куртбашица има алпийски вид и наистина прилича на вр. Матерхорн. Стотина метра северно от въжената линия пътеката достига до масивната ограда на ловното стопанство. Пътят напред е преграден, като към Лъгът може да се продължи със слизане или на запад или на изток. По-интересно е да се слезе на изток към долината на р. Зелениковец заради Ловното стопанство “Росица”. От билото на рида, покрай оградата на ловното стопанство, за 25 мин. се слиза до широката долина на р. Зелениковец /175 мин./. Денивелацията от вр. Кота 1011 до долината е 400 м.

     Долината на р. Зелениковец е много широка, като усещането за широта се засилва от склоновете на околните ридове, които са умишлено обезлесени. Неотсечени са останали само няколко дървета покрай самата река. Слизането от рида Зелениковец завършва при масивен портал, от който на север към м. Лъгът води асфалтирано шосе. Влизането в ловното стопанство не е забранено, а вратата на портала е оставена отключена. Преминава се през портала и след 10 мин.  водоравно в северна посока се достига до обитаеми стопански сгради, обслужващи ловното стопанство /185 мин./. До сградите има голям конярник, в който се отглеждат различни породи коне. От конярника в северна посока долината на реката се разширява още повече. Това е най-южният край на местността Лъгът. В разширената част на долината са посадени плодни дръвчета, около които на спокойствие се разхождат сърни, елени, лопатари и други горски животни. На изток над долината, по средата на гол склон, е построена голяма и красива ловна хижа. 15 мин. след стопанските сгради асфалтовият път достига до северния портал на ловното стопанство в м. Лъгът /200 мин./.

 

 

PB160057

Седловина червената локва

 PB160062

 Разклонът на седловината между върховете Бухала и Корита

 PB160068

 От вр. Корита назад към вр. Бухала

 PB160077

 Заобикалянето на вр. Корита от север

 PB160080

 От северния склон на вр. Корита на изток към седловина Корита

 PB160085

 Разклонът от северната страна на вр. Корита

 PB160088

 По билото на рида Зелениковец надолу към м. Лъгът

 PB160089

 Пътеката по първата тераса

 PB160092

 От първата тераса назад към вр Корита

 PB160096

 Втората тераса

 PB160101

 Назад към вр. Кота 1266

 PB160106

Долната част на рида Зелениковец

 PB160116

 Просеката на първата въжена линия на северозапад към водослива на реките Малобухалщица и Росица

 PB160121

 Покритата със скали част от билото на рида

 PB160123

 Водоравната пътека край скалите

 PB160129

 Просеката на втората въжена линия

 PB160137

 Оградата на Ловното стопанство "Росица"

PB160142

 Южният портал на ловното стопанство

PB160148

 По пътя край река Зелениковец на север към м. Лъгът

 PB160165

 Ловната хижа

 PB160166

Широката част от долината на река Зелениковец

PB160162

Лопатар около ловната хижа

PB160170

Северният портал на ловното стопанство

PB160171

Сградите в местността Лъгът

2014-02-04 090714

Профил на маршрута

Прочетена 2712 пъти
   

В сайта са ползвани карта и GPS тракове от www.bgmountains.org

   
 
© ПЕЛИТКО - Планински пешеходен туризъм