59.2. с. Кръвеник /махала Троенци/-рид Мусин дял-р. Багарещица-рид Солището-х. Мазалат

Оценете
(0 гласа)

59.2. с. Кръвеник /махала Троенци/-рид Мусин дял-р. Багарещица-рид Солището-х. Мазалат - слизане

Денивелация – 1200 м., време на движение  5.30-6.00 часа, разстояние – 17.7 км.

Маркировка: от х. Мазалат до седловина Белия кладенец – бяло-червено-бяло и ЗКМ, от седловина Белия кладенец до с. Кръвеник - немаркиран

    

2013-12-09 085636

Изтегли: GPS трак

         От хижа Мазалат се тръгва на запад по лятната пътека Ком-Емине от южната страна на главното било на планината. Пътеката за кратко време влиза в букова гора и след няколко минути излиза на гола поляна в местността Белия кладенец. Поляната Белия кладенец не трябва да се бърка със седловина Белия кладенец, която се намира на запад по главното било между върховете Росоватец и Пеещите скали. След поляната Белия кладенец пътеката почти водоравно пресича южните склонове на вр. Куртбашица /1660 м./. Върви се на границата с горския пояс през  местността Седемте дерета. Деретата се спускат от главното било на юг към дълбоката долина на река Габровница, като пътеката последователно ги пресича. 35 мин. след х. Мазалат се излиза на главното било при седловина Дебиделска поляна между върховете Безименния /1660 м./ от запад и Куртбашица от изток. Продължава се на запад по коловата маркировка, пресича се продълговатия и плосък на темето си вр. Безименния и се достига до седловината между върховете Безименния и Пеещите скали /1772 м./. При тази седловина от  главното било в северозападна посока се отделя водоравна пътека към рида Солището. Оттук към рида може да се продължи и по тази пътека, но тя доста заобикаля. По-добре е изкачването да продължи още малко до седловина Белия кладенец, при която е началото на рида Солището. През зимата от Дебиделска поляна до седловина Белия кладенец трябва да се върви задължително по билото, а през лятото може да се върви по подсичаща пътека от север. Разстоянието от Дебиделска поляна до седловина Белия кладенец се изминава за 30 мин. /65 мин. след началото/. Седловина Белия кладенец е най-високото място по маршрута, като от х. Мазалат дотук са изкачени около 300 м. денивелация. Пътеката излиза на обширна равна поляна, покрита изцяло с високи треви. На поляната пътека КЕ се изоставя и направо през тревите без пътека се върви водоравно на северозапад към началото на рида Солището. Ориентир е група от скали в северния край на поляната. Преди да се достигнат скалите се минава край пълноводен извор, даващ началото на река Цървулщица. От южния край на поляната до северния и край се върви 15 мин. /80 мин. общо/.

      Ридът Солището се отделя от скалите рязко надолу и на север. В най-горната си част ридът е гол, тесен, стръмен и много удобен за слизане. От западната му страна е долината на река Багарещица, а от източната река Цървулщица. Западните склонове в горната част на рида се заемат от голата местност Градишки солища. По-надолу ридът се разделя на две части от дълбока седловина. От началото на рида до седловината се слиза за 10 мин. по широка пътека, от която се открива прекрасна панорама към долините от двете и страни /90 мин./. От северната страна на седловина се издига ниското връхче Кота 1667 с плоско и разлато теме. На темето сред високите треви има малко, но много красиво езеро. Пътеката се изкачва на върха, пресича го от юг на север и в североизточния му скалист край влиза в гората. Следва много стръмно и продължително слизане през вековна букова гора, като пътеката често се губи сред гъсти листа и паднали дървета. 50 мин. след седловината рязкото слизане свършва при гола равна полянка /140 мин./. От седловина Белия кладенец до тази поляна се губят около 700 м. височина. Поляната също е седловина, като от северната й страна е безименният връх Кота 1138. По поляната има пръснати големи буци сол, което оправдава името на рида. От поляната в северна посока започва черен път. Продължава се по него, като след няколко минути се излиза от гората в голата местност Солището. Солището представлява обширна билна поляна, намираща се западно под вр. Кота 1138. От дясната страна на черния път под вр. Кота 1138 има висока ловна вишка. От  Солището се открива панорама на запад към долината на река Багарещица с рида Мусин дял зад нея, както и на север към долната част на рида. Продължава се напред по черния път, който за 15 мин. пресича поляната и достига до северния й край /155 мин./. Там пътят завива на запад и слиза към долината на река Багарещица. При завоя пътят се напуска и се продължава през гората по билото на рида на север. 10 мин. след поляната Солището се излиза на поредната гола седловина, заградена от север от скалистия вр. Кота 1055 /165 мин./. Гората по седловината е изсечена наскоро, като сечището се е покрито с гъсти тръни и драки. Пътеката лавира между бодливите храсти и излиза в подножието на върха. Нагоре към него не може да се продължи, защото е отвесен и пътеката го заобикаля водоравно от изток. Теренът е труден за пресичане поради голям наклон, разхвърляни камъни и много паднали дървета. Върхът се заобикаля за 15 мин., пътеката отново се качва на билото на рида и продължава по него на север /180 мин./. От западната страна на рида има сечище, което също е обрасло с гъсти трънливи храсти и напредването става много бавно. Лавирайки между драките пътеката след 20 мин. достига до черен път /200 мин./. Продължава се по черния път, който се спуска по права линия от западната страна на рида и след 10 мин. слиза до река Багарещица /220 мин./. Денивелацията от поляната Солището до реката е 400 м.

     При река Багарещица ридът Солището свършва. От другата страна на реката на север в посока село Кръвеник е ридът Мусин дял. Ридът не е много висок, но склонът му е стръмен и труден за изкачване. След достигане на р. Багарещица трябва да се продължи по черния път на запад срещу течението на реката. След по-малко от 10 мин. се достига до нов разклон /230 мин./. Единият край на пътя продължава на запад по долината на река Багарещица. Продължава се по другия му край, който пресича реката по брод и започва да се изкачва от другата и страна на север към билото на рида Мусин дял. Изкачването от реката до билото става за 15 мин., като пътя излиза при кръстопът на гола седловина /245 мин./. От източната страна на седловината е вр. Гарванов камък /895 м./, а от западната е по-ниският вр. Кота 827. От кръстопътя на седловината се продължава по черния път, който пресича билото на рида Мусин дял и се спуска от северната му страна към долината на река Мокра Бяла. Пътят заобикаля с леко спускане надолу западния склон на вр. Гарванов камък и след 20 мин. излиза от северната му страна при троен разклон /265 мин./. От тройния разклон се продължава на север, пътят се спуска чрез няколко къси серпентини по стръмен склон и след нови 20 мин. излиза на поляна с ловна вишка вляво /285 мин./. На поляната основният черен път завива на северозапад, а маршрутът продължава по изоставен черен път на североизток. За по-малко от 20 мин. се слиза до маловоден поток и по долината му се излиза отново на черния път при седловина Стоките /305 мин./. От западната страна на седловина Стоките е водослива на реките Мокра и Суха Бяла, като от сливането им се образува Бяла река. Обединената Бяла река се пресича по бетонен мост и след него се продължава по черен път в северозападна посока. След 30 мин. изкачване с лек наклон нагоре  пътят пресича ниския рид Кривия дял и влиза в махала Троенци на с. Кръвеник /335 мин./.

              

PB020177

Хижа Мазалат

PB030188

От Дебиделска поляна назад към х. Мазалат

PB030185

И напред към вр. Безименния

 

109

Лятната заобикаляща пътека към рида Солището 

115

Към скалите от северната страна на седловина Белия кладенец

116

Началото на рида Солището

58

Ридът Солището от запад

55

Към долната част на рида с поляната Солището и вр. Кота 1055

124

От вр. Кота 1667 назад към вр. Росоватец

123

Влизането в гората след вр. Кота 1667

127

По пътеката в гората има много паднали дървета 

129

Равната поляна в края на стръмното слизане

131

От поляната Солището назад към стръмната част на рида

136

Влизането в гората в северния край на поляната Солището

137

вр. Кота 1055

139

Кръстопътят на билото на рида Мусин дял

144

Поляната с ловната вишка и пряката пътека към седловина Стоките  

145

Към махала Стоките и скритата от дървета под нея седловина Стоките

12

От седловина Стоките на запад към началото на пътеката към рида Солището

147

От седловина Стоките към ниското място на Кривия рът през което минава пътя за с. Кръвеник

2014-02-04 091237

Профил на маршрута

Прочетена 2272 пъти
   

В сайта са ползвани карта и GPS тракове от www.bgmountains.org

   
 
© ПЕЛИТКО - Планински пешеходен туризъм