57.1. гр. Априлци /кв. Видима/-местност Мазането-вр. Кралимаркова Купа-заслон Ботев-вр. Ботев

Оценете
(0 гласа)

57.1. гр. Априлци /кв. Видима/-местност Мазането-вр. Кралимаркова Купа-заслон Ботев-вр. Ботев - качване

Денивелация – 1650 м., време на движение 4.30-5.00 часа, разстояние – 12.2 км.

Маркировка: от кв. Видима до вр. Купата – немаркиран, от вр. Купата до заслон Ботев - бяло-зелено-бяло и ЗКМ, от заслон Ботев до вр. Ботев – бяло-червено-бяло и ЗКМ

2013-12-02 094748

Изтегли: GPS трак

   

     Маршрутът започва от най-южния край на кв. Видима. След последните къщи в местността Пандуците се достига до водослива на реките Пръскалска /Дясна Видима/ и Лява Видима. При сливането си двете реки образуват река Видима. Вдясно от водослива се намира неработещата хижа Видима, а напред между двете реки се вижда ВЕЦ “Видима”. При водослива пътят се разделя на две. Наляво по долината на р. Пръскалска може да се отиде до водопад Видимското пръскало, както и до хижа Тъжа по рида Турски рът. Към вр. Ботев /2376 м./ трябва да се продължи надясно, по долината на река Лява Видима. Веднага след разклона пътят подминава ВЕЦ “Видима” и навлиза в долината, която бързо се стеснява. Отляво на реката е ридът Голям Осрядък, а отдясно -  ридът Бъзов дял. Върви се по асфалтов път, срещу течението на реката, със слаб наклон нагоре. След 40 мин. се достига до началото на парк Централен Балкан, маркирано с няколко табели. Малко след това се минава край водослива на реките Василковица и Мушичев дол, които след сливането си образуват река Лява Видима. При водослива има каменна чешма с пейки вдясно от пътя. 20 мин. след чешмата асфалтовият път свършва при широк паркинг в местността Мазането /60 мин. след началото/. По пътя от кв. Видима дотук са изкачени около 300 м.  височина. От м. Мазането към вр. Ботев може да се продължи по няколко пътеки. Във всички пътеводители е обяснено, че първо трябва да се отиде до хижа Плевен и после оттам да се върви към вр. Ботев. Това е най-дългият и труден път към върха. Друга пътека има по т.нар. „ребро Благо“ между реките Василковица от запад и Елачов дол от изток. Тази пътека излиза източно от пещера Водните дупки. След като се изкачи на нейната височина, пътеката завива водоравно на запад към пещерата, което също удължава пътя. Най-удобният и пряк път към вр. Ботев е този през вр. Купата /Кралимаркова Купа/ /1640 м./ по т. нар. пътека “По кабела”. Връх Купата е една огромна, издължена по форма скала, която стърчи над горския пояс и се вижда много добре още от паркинга в м. Мазането.

      От м. Мазането се продължава надясно със слизане до река Василковица. Реката се пресича по брод и се излиза от западната й страна при черен път. Продължава се по черния път срещу течението на реката. След няколко минути се минава край масивен трафопост вляво от пътя. Някъде зад трафопоста в река Василковица последователно се вливат реките Елачов дол и Кралимарков поток. След трафопоста пътят завива на запад, навлиза в долината на река Кралимарков поток и достига до разклон с първата пътека за х. Плевен. Пътеките към х. Плевен са две, като първата се нарича „зимната“. След разклона пътят се стеснява до широка пътека и няколко минути по-нагоре достига до дървен мост над река Кралимарков поток. От паркинга в м. Мазането до моста се върви около 10 мин. /70 мин. общо/. При моста има втори разклон, при който нагоре и в западна посока се отделя втората /лятната/ пътека за х. Плевен. Към вр. Ботев се продължава като река Кралимарков поток се пресича по дървения мост. От южната страна на моста се излиза в подножието на рида, разделящ реките Кралимарков поток от запад и Въртележката от изток. Започва стръмно изкачване в югозападна посока през букова гора към билото на рида. Пътеката е много широка и лесно се следва, въпреки че няма маркировка. Нарича се “По кабела”, защото под нея е прокаран електрическия кабел към станцията на вр. Ботев. 15 мин. след моста пътеката прави голям S-образен завой и се качва на билото на рида при втори масивен трафопост /85 мин./. Следва още един по-малък S-образен завой и се излиза при трети трафопост. 15 мин. по-нагоре се пресича маркираната пътека от х. Плевен към пещера Водните дупки /100 мин./. От м. Мазането дотук са изкачени още около 350 м. денивелация. На разклона с пътеката за пещера Водните дупки има маса с пейки и дървен кол с табелки. От разклона към пещерата се продължава наляво, а към х. Плевен - надясно. Към вр. Ботев се продължава право нагоре по билото на рида с изкачване на най-стръмния участък към вр. Купата. Следва се неотклонно билото, което става много стръмно, тясно и на места скалисто. 35 мин. след разклона се излиза в подножието на вр. Купата при поредния трафопост /135 мин./. Върхът се заобикаля за 15 мин. от запад, като при заобикалянето се излиза окончателно над гората /150 мин./. Пътеката извежда от горната южна страна на върха, на място, от което се открива панорама на изток към вр. Ботев и Северния джендем под него. На север се виждат рида Бъзов дял, х. Плевен и долината на р. Лява Видима. От връх Купата се върви още 15 мин. нагоре през голи поляни и се достига до пътеката от х. Плевен за вр. Ботев /165 мин./. Денивелацията от разклона с пътеката за пещера Водните дупки дотук е 450 м.

    През зимата от разклона към вр. Ботев задължително се продължава с изкачване нагоре към главното било. Зимната пътека излиза на седловината между върховете Млечен чал /2255 м./ от запад и Безименния /2171 м./ от изток. През лятото към вр. Ботев се продължава на изток по маркираната пътека, която се нарича Кривините. Напред пътеката почти водоравно заобикаля няколко странични рида и улея, спускащи се от главното било на север. Първият от улеите е най-голям, нарича се Трапа и дава началото на река Въртележката. На няколко метра западно от него има паметна плоча. 15 мин. след разклона пътеката извежда на равна панорамна площадка с гледки на всички страни /180 мин./. Равното място е на един страничен рид, надвесен с отвесните си стени над река Джендемска /Дяволска/. От панорамната площадка се открива една от най-чудните картини в планината. Виждат се вр. Ботев, Юмрушките стени, водопадите на река Василковица и джендемът под тях. Вижда се и продължението на пътеката Кривините далеч напред към подножието на вр. Ботев. От север остава дълбоката долина на река Лява Видима. След равното място пътеката става много тясна, като от лявата и страна зее дълбока пропаст. За кратко се върви на юг до първия улей в местността Прекосите /Просеките/. Местността се нарича така, защото в нея пътеката последователно прекосява още няколко опасни лавинни улея. След първия улей пътеката завива отново на изток и с леко изкачване нагоре минава над водопадите, пресичайки още няколко улея. От панорамната площадка до края на улеите се върви около 20 мин. /200 мин./. При последния улей пътеката завива на югоизток и започва да се изкачва през голите поляни на местността Ливадката. В най-горният край на местността Ливадката се излиза на главното било на планината на седловина Ливадката. Седловина Ливадката се намира между върховете Безименния от запад и Ботев от изток и на нея е построен заслон Ботев. От последния улей до заслон Ботев се върви около 30 мин., като се изкачват около 150 м. височина /230 мин./. Към вр. Ботев се продължава по пътеката КЕ на изток по главното било на планината. Зимната пътека е по права линия нагоре, а лятната извива на серпентини по западния склон на върха. 45 мин. след заслон Ботев пътеката достига до вр. Ботев /275 мин./. Разликата във височината между заслона и върха е 330 м. 

PA190121

 Разклонът при водослива на реките Пръскалска и Лява Видима

 PA190123

 ВЕЦ "Видима" вляво от пътя

 PA190126

Табелите в началото на парк Централен Балкан

PA190127

Чешмата при водослива на реките Василковица и Мушичев дол

PA190131

Паркингът в местността Мазането

PA190135

Мостът над река Кралимарков поток

PA190139

Разклонът с пътеката от хижа Плевен към пещера Водните дупки

PA1901540

 Панорамата на север от вр. Купата

 

PA190151

Разклонът при излизане на пътека Кривините

PA190157

Панорамната площадка

PA190160

Улей Трапа

PA190179

От панорамната площадка към местността Прекосите и водопадите под нея

PA190180

От м. Прекосите назад към панорамната площадка и най-опасната част от пътека Кривините

56

От седловина Ливадката на север

49

Към седловина Ливадката, заслон Ботев и вр. Ботев 

64

От пътеката към вр. Ботев назад и надолу към седловина Ливадката

57

На връх Ботев

2014-02-04 100010

Профил на маршрута

Прочетена 6427 пъти
   

В сайта са ползвани карта и GPS тракове от www.bgmountains.org

   
 
© ПЕЛИТКО - Планински пешеходен туризъм