56.6. с. Черни Осъм /местност Смесите/-х. Яворова лъка-рид Осинак-х. Плевен-вр. Млечен чал

Оценете
(0 гласа)

56.6. с. Черни Осъм /местност Смесите/-х. Яворова лъка-рид Осинак-х. Плевен-вр. Млечен чал – качване

Денивелация – 1650 м., време на движение –  5.30 - 6.00 часа, разстояние – 20.9 км.

Маркировка: от вр. Млечен чал до м. Пещта – ЗКМ., от м. Пещта до х. Плевен – бяло-зелено-бяло и ЗКМ, от х. Плевен до м. Лагера - бяло-жълто-бяло и ЗКМ, от м. Лагера до м. Смесите - немаркиран

 2013-11-29 113309

  Изтегли: GPS трак

 

         Слизането от вр. Млечен чал /2255 м./ към хижа Плевен става по рида Мургата /мурга - красив/, отделящ се от главното било на планината на североизток от върха. Ридът Мургата разделя реките Кривинишка от запад и Лява Видима от изток. Билото на рида е много стръмно и затова в горната му част за осигуровка е опънато метално въже. Маршрутът от върха към хижата може да се раздели на две части. Първата част е слизането покрай металното въже, което трябва да става много внимателно дори и през лятото. Върви се ту от едната, ту от другата страна на въжето, през редуващи се скалисти и затревени участъци. Стръмната част на рида свършва малко над равната местност Пещта, като от върха до нея се слиза за 35 мин. От вр. Млечен чал до Пещта се губят около 400 м. височина. С наименованието пещ се именуват обикновено пропасти или пещери. Тук под името Пещта сигурно се има предвид пропастта източно от рида Мургата. В местността Пещта пътеката от вр. Млечен чал се събира с пътеката Кривините, идваща откъм вр. Ботев /2376 м./. Местността Пещта е равен и широк участък от билото на рида Мургата. От м. Пещта надолу ридът отново става тънък и стръмен, но наклонът вече е по-малък. Втората част на слизането, от Пещта до х. Плевен, започва с кратко спускане по скалист терен. Слиза се по пътеката Кривините. На север началото на тази пътека е в кв. Видима на гр. Априлци. Пътеката минава край х. Плевен и се изкачва на главното било при седловина Ливадката, където е заслон Ботев. От главното било пътеката Кривините слиза на юг през масива Равнец към с. Васил Левски. Пътека Кривините не трябва да се бърка с Видимската пътека, която е на запад оттук и също се нарича Кривините. След скалистия участък под местността Пещта пътеката влиза в гористата местността Мургата. В гората наклонът намалява, а пътеката става по-мека и широка. 35 мин. след м. Пещта пътеката излиза от гората в горната част на ски-писта /70 мин. след началото/. Вляво от пътеката са металните колове на ски-влека. От горния край на ски-пистата в северна посока се виждат дълбоката седловина Бъзов дял и хижа Плевен зад нея. От горния край на пистата през голи поляни до дъното на седловината се слиза за 10 мин. /80 мин./. От м. Пещта дотук са преодолени още 450 м. височина. По дъното на седловината минава канал, който тече на изток и дава началото на един от левите притоци на река Лява Видима. Вляво от седловината има масивен овчарник с чешма пред него. Седловината е важно кръстовище, на което се събират още три маркирани пътеки - от хижа Яворова лъка, от пещера Водните дупки и от местността Мазането. Седловината се пресича и от Видимската пътека /Кривините/ от кв. Видима на гр. Априлци към гр. Карлово. Седловината е важна и с това, че при нея рида Мургата се разделя на две. Основният рид Мургата продължава на северозапад, а на североизток от него се отделя дългия страничен рид Бъзов дял. Двата рида са разделени от безименен поток, десен приток на Стърна река /стърна - с изместено настрани корито/. От седловината следва кратко качване по билото на рида Бъзов дял и след 5 мин. се достига до х. Плевен /85 мин./.

     От х. Плевен към х. Яворова лъка се тръгва по рида Бъзов дял на юг към седловина Бъзов дял. От седловината се продължава по Видимската пътека, която е маркирана с жълта маркировка и ЗКМ. От седловината се завива покрай овчарника в западна посока. Зад овчарника пътеката пресича плитко дере и отново се изкачва на билото на рида Мургата. В този участък билото на рида Мургата е голо, широко и равно като поле. По него пътеката достига до самотен електрически стълб, завива постепенно на юг и 20 мин. след х. Плевен влиза в гора /105 мин./. В гората пътеката е много широка, добре маркирана и движейки се водоравно на юг по рида Мургата, навлиза дълбоко в долината на Кривинишка река. 35 мин. след влизането в гората пътеката завива на запад и слиза до река Кривинишка /140 мин./. Реката се пресича по брод и 5 мин. след него се достига до много по-дълбоката и широка долина на Симова река /145 мин./. На картите Симова река е отбелязана като Кривинишка река, затова под снимките я описвам с двойно име. Долината на Симова река се пресича и започва стръмно изкачване в северозападна посока към билото на рида Дебелия рът. Ридът Дебелия рът разделя Симова река и Кривинишка река от изток и река Чичов дол от запад. При изкачването отново за кратко се влиза в гора и след 15 мин. се излиза от нея на голото било на рида при разклон /160 мин./. На разклона Видимската пътека продължава на югозапад към главното било на планината. От Видимската пътека се отделя маркирана пътека в северозападна посока към х. Яворова лъка и с. Черни Осъм. На разклона се продължава по пътеката на северозапад. От билото на рида Дебелия рът се слиза надолу към местността Хайдушки трап и последователно се пресичат два потока, даващи началото на река Чичов дол. След потоците пътеката напуска рида Дебелия рът и започва да се изкачва по следващия рид Осинак. След потоците пътеката върви през местността Зарешка поляна източно от високия и обзорен Зарешки връх /1575 м./. 25 мин. след разклона с Видимската пътека се излиза вляво от масивен двуетажен овчарник в местността Горни Поляници /185 мин./. Пътеката продължава на северозапад, качва се на широкото било на рида Осинак и 10 мин. след овчарницита достига до разклон с черен път /195 мин./.

     При разклона от билото на рида Осинак в северозападна посока се отделя къс и стръмен рид. Ридът разделя долините на реките Гребешница от югозапад и Бряза от североизток. В различните пътеводители ридът се нарича както Бряза, така и Малкият гребен. На разклона черният път продължава на север по билото на рида Осинак, а пътеката за х. Яворова лъка слиза от западната му страна. Започва много стръмно спускане по билото на страничния рид Малкия гребен /Бряза/ към неговия край при водослива на реките Гребешница и Бряза. В най-горната част на рида се влиза в гъсти гори, а пътеката на няколко места се губи заради паднали дървета и гъста растителност. Трябва да се следва билото на рида в северозападна посока. По-надолу билото се стеснява до няколко метра, а гората се разрежда така, че опасност от изгубване няма. Интересна е растителността по рида, като различните видове дървета се редуват на пластове. В горната част на рида гората е букова гора, по-надолу борова и после пак букова. В най-долната част гората е брезова, откъдето идва и името на рида, както и на реката, северно от него. Слизането до края на рида става за по-малко от час /250 мин./. Денивелацията от х. Плевен до билото на рида Осинак е не повече от 100 м. Сега за по-малко от час са преодолени около 600 м. височина. Пътеката излиза на черен път в долината на река Бряза, малко над водослива с река Гребешница. Местността северно от водослива се нарича Лагера и представлява малка поляна с ловна вишка вляво от пътя и останки от сгради вдясно. При водослива се събират черните пътища по реките Бряза и Гребешница.

      На разклона се продължава по обединения черен път на северозапад по течението на река Гребешница и по десния й долинен склон. След 20 мин. реката се пресича по мост при водослива с река Велики дол /270 мин/. След още 15 мин. се достига до водослива на реките Гребешница и Дебелшница /285 мин./. От сливането на двете реки се образува река Крайовица. След водослива река Крайовица се пресича по мост и се излиза от лявата и страна на поляна, образувана наскоро от изсичането на гората. Сечището продължава нагоре към планината в западна посока. Поляната е превърната в разсадник и е засадена с млади борчета. На поляната от юг излиза още един черен път, откъм долината на река Дебелщица. От поляната се продължава на  северозапад и след 10 мин. се достига до водослива на Крайовица с река Малка Крайовица /295 мин./. Към основния черен път отново се влива път, идващ от долината на Малка Крайовица. По този път може да се продължи на запад и да се излезе в близост до х. Амбарица. 5 мин. след водослива с р. Малка Крайовица се достига до изкривено като дъга долинно разширение в което е построена х. Яворова лъка /лъка - кривина/ /300 мин./. Пътят след хижата продължава в същата посока следвайки долината на реката. 10 мин. по-нагоре се минава край горски разсадник вдясно и две чешми /310 мин./. Следват още 10 мин. и се достига до полянка с ловна вишка, вдясно от пътя, при водослива с река Зелениковски дол /320 мин./.След ловната вишка река Зелениковски дол се пресича по мост. Веднага след моста от основния черен път в източна посока се отделя друг черен път към Зелениковския манастир. 15 мин. по-надолу се минава край дървена тоалетна вляво от пътя /325 мин./. На тоалетната има табелка, която насочва вдясно от пътя към гората. На това странно място от черния път се отделя маркираната пътека към Зелениковския манастир. Напред се върви още 5 мин., достига се до водослива с река Лешнишки дол и реката се пресича по мост /330 мин./. След моста от основния черен път се отделя друг черен път в източна посока към махала Глушка. 10 мин. след отбивката пътят навлиза в малко долинно разширение в което отляво има масивна къща с бетонни съоръжения до реката /340 мин./. От север къщата е преградена с портал. Преминаването през портала става свободно и 5 мин. след него се достига до м. Смесите /345 мин./. 

P9210153

Триангулачната точка на вр. Млечен чал

P9210161

От вр. Млечен мал на север към хижа Плевен

P9210162

И на северозапад към рида Осинак и приблизителното място, където е местността Смесите

P9210170

От местността Пещта на юг към вр. Млечен чал

P9210171

Фотоувеличение към скалите и коловете с въжетата по билото на рида Мургата

P9210172

От горния край на ски-пистата на север към хижа Плевен

P9220181

Хижа Плевен

P9220180

От хижа Плевен към мястото на което пътеката за х. Яворова лъка се качва на рида Мургата

P9220182

От рида Мургата назад към Плевен

P9220189

Изкачването от Симова /Кривинишка/ река към билото на рида Дебелия рът

P9220191

Разклонът на билото на рида Дебелия рът

P9220190

Пресичането на първото дере на река Чичов дол между ридовете Дебелия рът и Осинак

P9220194

От рида Осинак назад към ридовете Дебелия рът и Мургата

P9220195

Напред към второто дере на река Чичов дол и разклона след него

P9220200

По билото на рида Малкия Гребен /Бряза/

P9220203

Мястото на излизане на черния път край река Бряза

P9220206

Разклонът при водослива на реките Бряза и Гребешница

P9220208

От водослива към ловната вишка в началото на местността Лагера

P9220209

Изоставена къща в местноста Лагера

P9220212

От местността Лагера назад към рида Малкия Гребен /Бряза/

P9220215

Разклонът при водослива на реките Гребешница и Дебелшница

P9220216

Сечището и разсадника западно от разклона

P9220217

Разклонът при водослива с река Малка Крайовица

P9220223

Хижа Яворова лъка

P9220225

Един от разсадниците от х. Яворова лъка към м. Смесите

P9220224

Поредният разсадник с фургон и беседка от дясната страна на пътя

P9220226

Разклонът към Зелениковския манастир при ... тоалетната

P9220227

Разклонът към махала Глушка при водослива с река Лешнишки дол

P9220229

Сградата на "водното" малко преди м. Смесите

P9220233

От портала назад към сградата на "водното"

P9220234

Раклонът в южният край на местността Смесите при водослива на реките Крайовица и Черни Осъм

2014-02-04 102420

Профил на маршрута от вр. Млечен чал до х. Плевен

2014-02-04 102346

Профил на маршрута от х. Плевен до м. Смесите

Прочетена 3472 пъти
   

В сайта са ползвани карта и GPS тракове от www.bgmountains.org

   
 
© ПЕЛИТКО - Планински пешеходен туризъм