56.4. с. Черни Осъм /местност Смесите/-махала Нешковци-рид Буруна-Кралимаркова дупка

Оценете
(2 гласа)

56.4. с. Черни Осъм /местност Смесите/-махала Нешковци-рид Буруна-Кралимаркова дупка - качване

Денивелация - 1000 м., време на движение - 3.00-3.30 часа, разстояние - 13.5 км.

Маркировка: от Кралимаркова дупка до местността Кръста - немаркиран, от местността Кръста до края на резерват Стенето - частично маркиран с каменни пирамидки, от края на резерват Стенето до местността Боракът - бяло-синьо-бяло, от местността Боракът до местността Смесите - немаркиран

 

2013-11-14 101015

 Изтегли: GPS-трак       

         

               При връх Амбарица /2166 м./ от главното било на планината се отделя дългият рид Куманица, който в най-ниската си част се разчленява на няколко по-къси второстепенни рътлини - Етлюбурун /Месестият нос/ на североизток, Липеновата рътлина на северозапад и Дългата рътлина на югозапад. Скалният феномен Кралимаркова дупка /Делкиклюкая, Маркова биялка/ се намира в най-горната част на билото на първата от тях, така че слизането от него към местността Смесите и село Черни Осъм е изключително лесно. От Кралимарковата дупка се поема по гребена на Буруна на североизток точно към селището, като за ориентир в тази посока служи извиващата в подножието на рътлината дълбока долина на едноименната река Черни Осъм. Освен това, околностите на Кралимарковата дупка са напълно голи, което допълнително улеснява ориентацията, а за по-бързото придвижване към крайната цел на маршрута се ползва започващата от скалния феномен продълговата поляна, която завършва в местността Кръста. От Кралимарковата дупка към последната място се поема първоначално по добре отъпката пътека, като на стотина метра след началото на маршрута се преминава през канарите на нисък скален венец. От другата му страна се стъпва в горния край на продълговатата поляна и по нея се продължава с плавно спускане на североизток. Тук за ориентири служат както края на гората вдясно, така и оставащата вляво гола местност Коритата, в която върху бликащи извори са изградени няколко чешми за напояване на добитък. В този участък от прехода целта не е да се навлезе в близките букаци, а точно обратното - да се върви нарочно колкото е възможно по-дълго по лесната за ориентация открита поляна чак до нейния най-нисък край. Поради тази причина, под Кралимарковата дупка продълговата поляна се пресича по диагонал, като след 20 мин. се достига в края й до забит в земята черен метален кръст, който се вижда отдалеч, дал е името на местността и е поставен тук в памет на починал на това място овчар.

             От местността Кръста надолу може да се продължи по няколко начина. Първият е да се слезе вдясно и на изток към близкото корито на река Малък Жидов дол, накъдето гората е все още най-отдалечена от металния кръст и затова и тази посока изглежда, че е най-удобна за продължение. Вторият е да се следва на север гребена на рида Буруна, което привидно е най-краткият път за достигане до р. Черни Осъм. По билото на хребета обаче се издигат няколко внушителни скали и се намира местността Сечището, днес гъсто обрасла с високи храсталаци, така че спускането през нея е всъщност най-бавният и труден вариант за слизане.  Предвид всичко това, третият начин се оказва най-бърз и лесен - да се продължи на североизток през разредената букова гора, като се върви приблизително по средата между билото на рида Буруна и оставащата вдясно р. Малък Жидов дол. За целта, от Кръста се слиза още около стотина метра до края на поляната и се търси мястото, при което широката пътека влиза в лесовете. Сред дърветата тя е частично маркирана с каменни купчинки /чучки/, а и гората е силно разредена, така че поне в началото трасето на вървището се следва лесно. По-надолу обаче пътеката започва да се губи, затова тук трябва да се направи следното: Гората е букова и силно разредена, което означава, че през нея може да се върви без пътека и в каквато и да е посока, а това подмамва някои да слизат много стръмно вляво и директно надолу. Вместо това, при изгубване на пътеката трябва да се върви плавно и по диагонал на обратната дясна страна, като се търси коритото на р. Малък Жидов дол. Така постепенно и на къси серпентини от местността Кръста до потока се слиза за около 30 мин., като при това се преодолява денивелацията от 500 м. /50 мин. след началото/. С достигането до Малък Жидов дол се стъпва отново на пътеката, която продължава да се спуска по левия бряг на реката и колкото по-надолу слиза, толкова по-широко става трасето й. Тук се върви предимно на север, като в тази посока след още около 20 мин. се достига до изоставен черен път на много интересно място /70 мин. общо/. Приблизително при разклона с друма водата в реката изчезва /вероятно пропада в подземна пещера/, за да появи малко по-надолу при водослива с Черни Осъм. От разклона слизането продължава по широкото трасе на черния път, който описва в горната си част дълъг S-образен завой първо в посока на гората, а след това и отново към реката, и 15 мин. по-надолу достига до коритото на Черни Осъм /85 мин./. По вървището край р. Малък Жидов дол и черния път са преодолени още 300 м. височина. Водосливът на реките Малък Жидов дол и Черни Осъм става в местността Мините, в която изоставеният страничен черен друм извежда до входа на стара минна галерия. Тук е и началото/краят на Биосферен резерват Стенето, белязано с голяма информационна табела. От това място към Смесите се продължава на североизток по широкия и почти равен черен път, следващ коритото на р. Черни Осъм, като оставащата част от маршрута се изминава за около 90-100 мин., а трасето й е подробно описано в маршрут 56.1. 

 

94

Началото на пътеката за слизане от Кралимарковата дупка към с. Черни Осъм

 

99

Продълговатата поляна североизточно от Кралимарковата дупка

 

100

От поляната назад към Кралимаркова дупка

 

102

И напред към края на поляната в местността Кръста

 

103

Кръстът

 

105

Приблизителното място на влизане на пътеката в гората

 

106

Една от чучките по пътеката в гората

 

109

Пътеката по левия склон на река Малък Жидов дол

 

110

Назад към началото на черния път край река Малък Жидов дол

 

111

Черният път слиза на север към река Черни Осъм 

 

18

Изоставената минна галерия, при която се излиза до водислива с р. Черни Осъм

 

2014-02-04 101712

Профил на маршрута

Прочетена 3877 пъти
   

В сайта са ползвани карта и GPS тракове от www.bgmountains.org

   
 
© ПЕЛИТКО - Планински пешеходен туризъм