56.4. с. Черни Осъм /местност Смесите/-махала Нешковци-рид Буруна-Кралимаркова дупка

Оценете
(2 гласа)

56.4. с. Черни Осъм /местност Смесите/-махала Нешковци-рид Буруна-Кралимаркова дупка – качване

Денивелация – 1000 м., време на движение –  3.00-3.30 часа, разстояние – 13.5 км.

Маркировка: от Кралимаркова дупка до началото на резерват Стенето – немаркиран, от резерват Стенето до м. Борака – бяло-синьо-бяло, от м. Борака до м. Смесите – немаркиран

2013-11-14 101015

 Изтегли:GPS трак       

   

      При вр. Амбарица /2166 м./ от главното било на планината в северозападна посока се отделя дългият рид Куманица. Ридът се спуска до безименния възлов връх Кота 1741 и при него се разклонява в няколко посоки. В север-североизточна посока се отделя страничният рид Буруна /бурун - нос/. Някога турците наричали рида Етлюбурун. Ридът Буруна е ограничен на изток от река Малък Жидов дол. От запад безименен поток го дели от рида Липенова рътлина. Скалният феномен Кралимаркова дупка /Делкиклюкая/ се намира на билото на рида Буруна, в най-горната му част. Околностите на Кралимарковата дупка са напълно голи и тревисти, като слизането към с. Черни Осъм първоначално става по билото на рида Буруна. На около 100 м. под дупката пътеката пресича няколко скали и излиза на голите поляни от североизточната и страна. От скалната дупка в същата североизточна посока се спуска продълговата поляна. Продължава се напред и надолу по поляната, като за ориентир служи гората отдясно. Целта е да не се влиза веднага в гората, а да се върви по открити пространства до най-долния край на поляната. От Кралимарковата дупка до края на поляната се стига за 20 мин. В най-долния и край в земята е забит черен метален кръст. Кръстът се вижда отдалеч и заради него цялата местност носи името Кръста. От м. Кръста надолу може да се продължи по няколко начина. Първият начин е да се слезе надясно и на изток към река Малък Жидов дол. В тази източна посока гората е все още най-отдалечена от металния кръст и е най-удобно за слизане. Вторият начин е да се продължи на север по билото на рида Буруна. Това е привидно най-краткият път, но слизането по билото на този рид е  трудно и бавно. Третият начин е най-бърз и лесен - да се продължи със слизане в североизточна посока по средата между билото на рида Буруна и река Малък Жидов дол. Слиза се до края на поляната и 100 м. под кръста се търси мястото, при което пътеката влиза в гората. От края на поляната в м. Кръста към река Малък Жидов дол слиза губеща се на места пътека, частично маркирана с чучки. Гората е букова и силно разредена, което означава, че може да се слезе и без пътека. От края на горския пояс до река Малък Жидов дол се слиза за 30 мин., като денивелацията е около 500 м. /50 мин. след началото/. При реката пътеката се разширява и оттам надолу лесно се следва. Слизането продължава покрай реката, предимно по левия й долинен склон, изцяло в северна посока. След още 20 мин. пътеката достига до изоставен черен път /70 мин. общо/. Приблизително на същото място водата в реката изчезва /вероятно пропада в подземна пещера/. Слизането продължава по черния път, който в горната си част описва голям S-образен завой в посока към гората, а по-надолу отново се връща при реката. След 15 мин. пътят слиза при водослива на реките Малък Жидов дол и Черни Осъм /85 мин./.

      Излиза се до изоставена стара минна галерия в началото на резерват Стенето. По пътеката покрай река Малък Жидов дол са преодолени още 300 м. денивелация. Към м. Смесите се продължава на изток по широкия и водоравен черен път покрай река Черни Осъм. Веднага след изоставената минна галерия се излиза на малка поляна, на която има няколко информационни табели за начало на резерват Стенето. След поляната реката и черният път минават през равна местност в която еднообразно лъкатушат наляво и надясно. 20 мин. след поляната /105 мин./ пътят излиза при КИП Нешковци /КИП - контролно-информационен пункт/.  Пунктът е нова, но необитаема сграда с няколко табели отдясно от пътя и чешма с минерална вода от лявата страна. Минава се покрай спусната бариера и 100 м. след КИП-а се излиза на кръгла и равна поляна в местността Борака. Борака се намира при водослива на реките Черни Осъм и Голям Жидов дол. В тази местност има разклон, като от основния черен път се отделя път в южна посока по долината на река Голям Жидов дол. По този път може да се достигне до м. Жидови равнища и оттам до х. Амбарица. 5 мин. след поляната Борака река Черни Осъм се пресича по мост и се достига до разклона към махала Нешковци /110 мин./. Махалата се намира в гората точно над пътя. През дърветата дори се виждат някои от къщите. Оттук до м. Смесите се върви почти водоравно още 4 км. покрай река Черни Осъм, като разстоянието се изминава за около 60 мин. /170 мин./.

 

 

94

Началото на пътеката за слизане от Кралимаркова дупка към с. Черни Осъм

99

Продълговатата поляна североизточно от Кралимаркова дупка

100

От поляната назад към Кралимаркова дупка

102

И напред към края на поляната в местността Кръста

103

Кръста

105

Приблизителното място на влизане на пътеката в гората

106

Една от чучките по пътеката в гората

109

Пътеката по левия склон на река Малък Жидов дол

110

Назад към началото на черния път края река Малък Жидов дол

111

Черният път слиза на север към река Черни Осъм 

18

Изоставената минна галерия при която се излиза на широкия черен път покрай река Черни Осъм

2014-02-04 101712

Профил на маршрута

Прочетена 3088 пъти
   

В сайта са ползвани карта и GPS тракове от www.bgmountains.org

   
 
© ПЕЛИТКО - Планински пешеходен туризъм