56.3. с. Черни Осъм /местност Смесите/-х. Амбарица-рид Куманица-Кралимаркова дупка

Оценете
(4 гласа)

 56.3с. Черни Осъм /местност Смесите/-х. Амбарица-рид Куманица-Кралимаркова дупка – качване

Денивелация – 1300 м., време на движение – 5.00-5.30 часа, разстояние – 16.1 км.

Маркировка: от м. Смесите до х. Амбарица-бяло-зелено-бяло и ЗКМ, от х. Амбарица до разклона за х. Добрила – бяло-червено-бяло и ЗКМ, от разклона за х. Добрила до седловина Хармана – бяло-жълто-бяло и ЗКМ, от седловина Хармана до Кралимаркова дупка - немаркиран

 2013-11-14 100856

 Изтегли: GPS трак

     

        От местността Смесите до хижа Амбарица може да се отиде по няколко маршрута. Първият маршрут е на югоизток по долината на река Крайовица. По този път се стига до хижа Яворова лъка и от нея към х. Амбарица следва изкачване по маркирана пътека по рида Дълги дял. Вторият маршрут е на югозапад по долината на река Черни Осъм. Покрай реката се върви до водослива и с река Голям Жидов дол. По долината на Голям Жидов дол има черен път, който се изкачва до местността Жидови равнища. Оттам по немаркирана пътека се върви на изток към хижа Амбарица. Третият маршрут е най-пряк и се изкачва в южна посока по рида Зоранов рът, който разделя долините на реките Крайовица и Черни Осъм. От главното било на Стара планина при вр. Амбарица на север се отделя дълъг рид който носи точно това име - Дълги дял. Под х. Амбарица ридът Дълги дял се разделя на няколко къси странични рида. Един от тези ридове се спуска на север към местността Смесите и се нарича Зоранов рът. По билото му се изкачва маркирана пътека към х. Амбарица. 

     Ако се избере варианта с изкачване към х. Амбарица по Зоранов рът тогава в южния край на местността Смесите река Крайовица се пресича по мост. Минава се край руини на паднали сгради и от западната им страна се достига до разклон. Някога падналите вече сгради били бели на цвят и заради тях пътеката по Зоранов рът била наречена През Белия дом. Твърди се, че пътеката по билото на Зоранов рът е маркирана с цел да се избегне преминаването на туристи по долините на Крайовица и Черни Осъм, които са вододайна зона. Всъщност пътеката по Зоранов рът е стар римски път свързващ в древността гр. Карлово с района на с. Черни Осъм. В миналото този път се наричал точно така - Римския път. При разклона в западния край на руините от черния път се отделя добре маркирана пътека, която веднага започва стръмно да се изкачва по билото на Зоранов рът. Билото на рида е тясно, а пътеката е широка и добре маркирана, затова няма опасност от изгубване. Върви се през много гъсти гори, без никаква панорама. За кратко време от м. Смесите, която е с надморска височина 620 м., трябва да се достигне до връх Кота 1099. Разликата във височините е около 500 м. и се изминава за 60 мин. По пътеката Римския път от Смесите до върха има само няколко къси равни места удобни за почивка. В миналото на вр. Кота 1099 имало крепост с правоъгълна форма и размери 60 на 80 м., която охранявала римския път. Крепостта все още е неизследвана, като учените предполагат, че около нея има още една, по-широка външна част. В древността върхът бил гол и от него се откривала панорама на север, изток и запад. Днес местността е изкуствено залесена и се върви през нещо като тунел от растителност. От вр. Кота 1099 следва по-леката част на изкачването, като в началото дори има и леко слизане към седловината със следващия вр. Кота 1302. След седловината изкачването продължава с по-лек наклон. Пътеката достига до подножието на в. Кота 1302, напуска билото на рида и заобикаля върха водоравно от север. На връх Кота 1302 се намира втората крепост по трасето на Римския път. Тази крепост също е на куполовиден и много обзорен в миналото връх. Приблизителните размера на крепостта на вр. Кота 1302 са 70 на 70 м. 30 мин. след вр. Кота 1099 /90 мин. след началото/ пътеката излиза от гората от североизточната страна на вр. Кота 1302 на обширната местност Папратлива поляна. Най-горната част на Папратлива поляна в близост до гората се нарича Краево присое /присой - място изложено на слънце./. В местността Краево присое пътеката по Зоранов рът се събера с маркираната пътека от х. Яворова лъка. От местността Краев присой за пръв път от началото на маршрута се открива панорама на изток към долината на река Крайовица и на юг към главното било. От поляните маркираната пътека продължава с леко изкачване нагоре през местността Глога, като завива на югозапад. Известно време под пътеката в същата посока върви и черен път, но той скоро завива надолу към река Малка Крайовица. Пътеката заобикаля връх Кота 1302 и излиза на голата седловина между него и следващия вр. Кота 1379. При вр. Кота 1302 Зоранов рът се влива в основния рид Дълги дял. От върха на юг към х. Амбарица се продължава вече по билото на рида Дълги дял. Седловината се пресича водоравно, влиза се за кратко в гора и през нея със стръмна серпентина се излиза в местността Самаря. От м. Краев присой до м. Самаря се върви 20 мин. /110 мин. общо/. Местността Самаря представлява малка гола поляна от която се открива панорама на юг към по-висока част на рида Дълги дял и към върховете Амбарица и Купените. От поляната Самаря се продължава с по-малък наклон към следващите върхове Кота 1379 и Кота 1451 които се заобикалят малко под теметата им от изток. Пътеката постепенно променя посоката се на юг и 35 мин. след м. Самаря излиза от източната страна на вр. Момина могила при х. Амбарица /145 мин./. Хижа Амбарица се състои от две сгради построени на малка и равна поляна заобиколена от борова гора. Хижата се намира на границата на горския пояс с обширните пасищата заемащи цялата местност на юг към главното било. От вр. Кота 1099 до х. Амбарица са изкачени още 400 м. денивелация.

     От х. Амбарица към местността Кралимаркова дупка се продължава с изкачване по билото на рида Дълги дял в южна посока. Върви се по широка пътека през голи пасища. Пътеката е маркирана със ЗКМ, а маркировката е червена на цвят. От хижата за 30 мин. се изкачва ниско връхче и след него на характерна седловина се достига до разклон /175 мин./. При седловината от билото на рида Дълги дял в югозападна посока се отделя маркирана със ЗКМ и жълта боя пътека към хижа Добрила. Пътеката пресича лавиноопасните северни склонове на вр. Амбарица, изкачва се на рида Куманица /Дългата рътлина/ и слиза към х. Добрила. През зимата тази пътека е лавиноопасна. При липса на сняг от разклона се продължава по пътеката към х. Добрила. Северните склонове на вр. Амбарица са разсечени от три огромни улея. По тези улеи се стичат началните потоци образуващи река Голям Жидов дол. На разклона пътеката за х. Добрила напуска билото на рида Дълги дял и слиза от западната му страна към първия улей. Върви се през гола местност, покрита почти изцяло с ниска хвойна. 20 мин. след разклона и малко преди първия улей се достига до местността Коритата /195 мин./. Малко над пътеката бликат извори, които служат за напояване на пасящия наоколо добитък и дават името на местността. Водата на един от изворите е вкарана в метална тръба и така се е получила импровизирана чешма. Малко след чешмата пътеката пресича първия улей, който се нарича Бахчията. След него пътеката завива на запад и се изкачва на рида разделящ Бахчията от втория улей. Местността се нарича Равнището и в нея покрай пътеката има няколко интересни скали и скални гъби. Местността Равнището се пресича водоравно и след 10 мин. се достига до втория улей /205 мин./. Продължава се на запад, след още 10 мин. се пресича и третия улей /215 мин./ и се достига до подножието на рида Куманица.

      При вр. Амбарица от главното било на планината в северозападна посока се отделя дългия рид Куманица. В различните източници ридът е наречен с няколко имена - Куманица, Хармана, Дългата рътлина и Големица. Турското име на рида е Люлчен рид. Билото на рида е изцяло голо и след вр. Амбарица се спуска рязко през местността Малкия харман към седловина Хармана. Седловина Хармана е най-ниското място между Малкия харман на изток и местността Големия харман на запад. Седловината е и най-удобното място на което маркираната пътека да се изкачи на рида Куманица. От третия улей започва по-стръмно изкачване към седловина Хармана. Пътеката се покатерва по страничния рид Биволарника, отделящ се на северозапад от основния рид Куманица. Пътеката го пресича нагоре по диагонал и 25 мин. след третия улей се изкачва на седловина Хармана /240 мин./. Денивелацията от х. Амбарица до седловина Хармана е около 300 м. Седловина Хармана е изцяло гола и много обзорна. От южната страна на седловината е долината на река Черни Осъм, която в горното се течение носи името Куманица. Долината на река Куманица е изцяло покрита с борова гора известна като Добрилския чамлък. При седловина Хармана маркираната пътека се прехвърля през рида Куманица и слиза на югоизток през Добрилския чамлък към х. Добрила. При седловината маркираната пътека се изоставя. Към Кралимаркова дупка се продължава по широка пътека билото на рида Куманица в западна посока през местността Големия харман. Върви се по широка немаркирана пътека през местност обрасла с ниска хвойна и посипана с камънаци. За 30 мин. последователно се пресичат няколко ниски връхчета /270 мин./. След последното от тях – Кота 1883 рида Куманица, а с него и пътеката завиват на северозапад. Започва стръмно спускане към седловината с вр. Кота 1741. От вр. Кота 1883 до седловината се слиза за 25 мин. /295 мин./. При вр. Кота 1741 рида Куманица се разделя на няколко рида. От върха в североизточна посока се спуска рида Буруна на който е Кралимарковата дупка. Пътеката заобикаля вр. Кота 1741 от изток и през местността Каменния улей продължава по билото на рида Буруна. 15 мин. след седловината се достига до Кралимарковата дупка /310 мин./. Турците наричали Маркова дупка Делкиклюкая /Пробитата скала/.   

01

От местността Смесите се тръгва на запад с пресичане на река Крайовица по мост

02

Пътеката по билото на Зоранов рът

04

На вр. Кота 1099

08

Местността Краев присой

09

Мястото на влизане на пътеката в гората от Краев присой назад в посока село Черни Осъм

10

От Краев присой пътеката заобикаля от изток и от юг вр. Кота 1302

11

Местност Самаря

12

От Самаря към вр. Амбарица

19

Назад към местностите Краев присой и Самаря

15

Хижа Амбарица

17

От билото на рида Дълги дял назад към хижа Амбарица

28

Разклонът към хижа Добрила

29

От билото на рида Дълги дял към рида Куманица

30

От пътеката към х. Добрила назад към вр. Момина могила под който е х. Амбарица

31

Към северния склон на вр. Амбарица

35

Импровизираната чешма в местността Коритата

37

На запад към рида Равнището между първия и втория улей

40

От рида Равнището към втория и третия улеи

44

Двата улея от друга гледна точка

45

Пресичането на третия улей 

46

Пътеката от третия улей нагоре към седловина Хармана

48

От рида Куманица към рида Дълги дял и трите улея между тях

49

От рида Куманица назад към вр. Момина могила

50

Разклонът на седловина Хармана

53

От седловина Хармана на юг към Добрилския чамлък и долината на река Куманица

57

От билото на рида Куманица назад към рида Дълги дял 

59

Билото на рида Куманица назад до вр. Амбарица

60

И напред към Кралимарковата дупка

61

Кралимарковата дупка 

66

Пътеката напред към по-ниската и гола част на рида Куманица

71

Напред към рида Буруна на който е Кралимарковата дупка

80

Назад към билото на рида Куманица

82

Ридът Буруна и Кралимарковата дупка

93

Кралимарковата дупка

2014-02-04 101437

Профил на маршрута

Прочетена 5143 пъти
   

В сайта са ползвани карта и GPS тракове от www.bgmountains.org

   
 
© ПЕЛИТКО - Планински пешеходен туризъм