56.1. с. Черни Осъм /местност Смесите/-махала Нешковци-х. Дерменка

Оценете
(3 гласа)

 56.1. с.Черни Осъм /местност Смесите/-махала Нешковци-х. Дерменка – качване

Денивелация – 850 м., време на движение –  5.00-5.30 часа, разстояние – 16.4 км.

Маркировка: от м. Смесите до махала Нешковци-немаркиран, от махала Нешковци до х. Дерменка – бяло-синьо-бяло

 2013-11-11 091529

 Изтегли: GPS трак

   

    Местността Смесите се намира на около 5 км. южно от центъра на село Черни Осъм. От селото до Смесите води асфалтиран път в много добро състояние. Местността Смесите е при водослива на реките Черни Осъм и Крайовица. От сливането /смесването/ на двете реки идва и името на местността. Някога имало планове реката в м. Смесите да се прегради с язовирна стена и долините на реките Черни Осъм и Крайовица да се превърнат в дъно на огромен язовир. Добре че не е станало, защото наскоро учените са открили огромно море от вода в района под двете реки. Село Черни Осъм е сравнително отдалечено от главното било на планината. Поради това е добре маршрутите от него да започват не направо от центъра му, а от разположената на 5 км. по на юг м. Смесите. От тази местност могат да се предприемат няколко интересни маршрута, които веднага след началната си изходна точка се разпръсват като ветрило към планината.

     Маршрутът към хижа Дерменкая започва с пресичане на река Крайовица по мост южно от паркинга в местността Смесите. След моста се излиза между реките Черни Осъм и Крайовица на малка полянка с руини от сгради вляво от пътя. Някога сградите били наричани Белия дом. Зад сградите започва ридът Зоранов рът, който разделя долините на двете реки. По билото на този рид се изкачва маркирана пътека към х. Амбарица. След поляната с руините се подминава маркирания разклон към х. Амбарица и се продължава по черния път на югозапад срещу течението на река Черни Осъм. 5 мин. след началото се достига до портал и голямо водохващане на реката. Преминаването през портала става без проблеми и след него се продължава на запад по черния път. Върви се през тясна гориста клисура, по еднообразни завои със слаб наклон нагоре. 35 мин. след портала пътят излиза в малко долинно разширение при водослива на р. Черни Осъм с река Момчов дол /40 мин. общо/. Там от дясната страна на пътя има няколко сгради на водното и десетина вили. 10 мин. по-нагоре се достига до началото на парк Централен Балкан маркирано с указателна табела /50 мин./. След нови 10 мин. се достига до разклон /60 мин./. Едното разклонение на пътя води рязко нагоре и на север към махала Нешковци. Махалата се намира съвсем близо до пътя, като някои от къщите се виждат между дърветата. Денивелацията от м. Смесите дотук е само 120 м.

     От разклона към х. Дерменка се продължава рязко наляво и на юг с пресичане на р. Черни Осъм по мост. Веднага след моста се излиза в местността Борака. Местността е равна слънчева поляна, при която е водосливът на р. Черни Осъм с река Голям Жидов дол /жид от думата jude - евреин/. В миналото около махала Нешковци имало железни рудници. Добивът на метали бил финансиран от евреи, които забогатяли и закупили имоти в близката околност. Районът около махала Нешковци изобилства с наименования като Голям и Малък Жидов дол, Жидовица, Жидови равнища, Жидов рът и други подобни. Старото име на махала Нешковци е Жидов дол. В местността Борака пътят отново се раздвоява. Някога на този разклон имало голяма воденица, от която сега не е останало нищо. Едното разклонение продължава на юг с изкачване по долината на река Голям Жидов дол. По това разклонение може да се отиде до х. Амбарица. Пътят се изкачва до местността Жидови равнища, откъдето по широка пътека се продължава на изток към хижата. При разклона към х. Дерменка трябва да се продължи по западното разклонение. След 100 м. се достига до бариерата на КИП “Нешковци”. Контролно-информационният пункт е една наскоро ремонтирана, но необитаема сграда вляво от пътя. Край сградата в редица са поставени няколко информационни табели. На поляната вдясно от пътя има каменна чешма, от която тече минерална вода със силен мирис на сяра. При контролния пункт за пръв път се появява маркировка към х. Дерменка. След КИП-а се продлъжава водоравно по черния път на запад. Пътят навлиза в още по-тясна клисура и започва постоянно да извива, следвайки завоите на реката. Последователно се преминава край паметна плоча закрепена на отвесна скала и чешма с ръждива тръба. 25 мин. след КИП-а пътят излиза на малка поляна на която има табели за начало на резерват Стенето /85 мин./.

      Поляната с табелите се намира при водослива на Черни Осъм с река Малък Жидов дол.От тази поляна на юг и нагоре по долината на река Малък Жидов дол се отделя пътека към местността Кралимаркова дупка. В най-долната си част тази пътека ползва изоставен черен път. Началото на пътя е на 20-тина метра западно от поляната. След  поляната с табелите се влиза в гората и веднага се достига до отвор на изоставена минна галерия. Вляво от входа и е началото на черния път който покрай река Малък Жидов дол води нагоре към м. Кралимаркова дупка. Изоставената минна галерия е пробита в меки карстови скали. От дупката на запад започва район, който изобилства с подобни скали. Малко след мината пътят пресича най-тясната част на клисурата на река Черни Осъм. От дясната северна  страна на пътя се извисява огромна и отвесна скала, наречена Стенето /Стенито/. Ширината между единия и другия бряг на реката е само няколко метра. Скалите са били допълнително изсечени, за да мине през тях черният път. 15 мин. след поляната с табелите пътят минава край руините на бившата хижа Стенето вляво от пътя /100 мин./. 15 мин. по-нагоре пътят минава край бетонно водохващане, пресича р. Черни Осъм по мост и излиза на малката горска поляна Киселицата /Киселчова поляна//киселица - дива ябълка//115 мин./. Вдясно от пътя към поляната се стича река Киселчов дол. При Киселчова поляна черният път се напуска и се продължава по маркирана пътека, като р. Киселчов дол се пресича по метален мост. Започва изкачване с умерен наклон по широка и много добре маркирана пътека.

        От главното било на планината при вр. Лепенят /1696 м./ на изток се отделя дълъг рид, който загражда река Черни Осъм от север и свършва чак при село Черни Осъм. Ридът няма име и горната му част условно може да бъде наречена по името на върха, който се намира над Киселчова поляна. Това е вр. Букова могила /1441 м./, затова горната част на този рид ще бъде наричана - рид Букова могила. От м. Киселчова поляна към х. Дерменка се върви по южните и източните склонове на този рид. Пътеката последователно пресича няколко странични хребета, спускащи се от рида Букова могила към долината на р. Черни Осъм. По склоновете на тези ридове пътеката минава през няколко панорамни площадки, от които се откриват удивителни гледки към ждрелото на река Черни Осъм. От м. Киселицата пътеката се изкачва по първия страничен рид, наречен Боров рид. Най-изявеният връх по този рид е вр. Самара /1329 м./. Боров рид разделя реките Боров дол от запад и Киселчов дол от изток. 15 мин. след м. Киселицата пътеката извежда на първата панорамна площадка /130 мин./. Открива се изключително живописна панорама към р. Черни Осъм, която се намира вече доста под пътеката. Вижда се цялата долина на юг към главното било на планината и на изток към м. Стенето. Срещу панорамната площадка, от другата страна на реката, се виждат причудливи скали в местността Хайдушкото манастирище, а вдясно от тях е местността Равното усое, покрита с вековни букови гори. След панорамната площадка пътеката завива за кратко на северозапад и се изкачва през суха местност, осеяна с камъни и храсталаци. 10 мин. след първата панорамна площадка се достига до голям дъб, от който се откриват нови гледки към долината на Черни Осъм /140 мин./. След големия дъб пътеката за 15 мин. слиза плавно надолу до река Боров дол /155 мин./. Дъното на реката е запълнено с огромни камъни. Реката се пресича по брод, след който посоката на пътеката се променя рязко на юг. Започва леко изкачване по втори страничен рид. Това е ридът Венците с по-изявен връх по него - вр. Венците /1532 м./. Ридът Венците се намира между реките Боров дол от север и Чаушов дол от юг. Върви се през гъста гора, по силно ронлива почва. Пътеката е затлачена с листа и е с много голям наклон наляво към реката. Изкачването става бавно и внимателно до достигане на скалист рид. Пътеката се провира през скалистия рид през скална “порта”, която е като че ли изкуствено изсечена. След “портата” пътеката излиза в равната местност Радия трап /радия трап - ридов трап, тоест опороено дере спускащо се по рид/. От река Боров дол до м. Радия трап се върви около 35 мин. /190 мин./. В местността Радия трап пътеката на голямо разстояние напред е равна, което дава възможност за кратко време да се измине голямо разстояние. 

     В края на равната м. Радия трап се достига до скалиста местност, малко преди да се достигне до р. Чаушов дол. Всички по-големи и интересни скали, скални отвеси, дупки и пещери в района като Птичата дупка, Райчова дупка и Голямата яма се намират по река Чаушов дол или близо до нея. 10 мин. след местността Радия трап се достига до местността Хайдука, наречена така в памет на загиналия тук Стоян войвода /200 мин./. Хайдука е огромен скален комплекс, който представлява хаос от отвесни стени, причудливи скали, дупки и пещери. Отвътре скалата Хайдука е куха. При пороен дъжд водата избива през дупките и се получава огремен водопад. Заради този феномен Хайдука се нарича още и Скока. Под един от скалните отвеси е оформен кът с няколко паметни плочи, най-вероятно на загинали алпинисти. Вляво от стената с паметните плочи има голям скален навес, до който направо от скалите тече вода. Мястото се нарича Бабина пизда. Тук думата пизда няма значението, което има в румънския език. Пизда означава отвор в скалите, през който тече вода. Точно покрай Бабината пизда пътеката се пресича от река Чаушов дол. Над пътеката по реката са най-големите и известни пещери, но пещери има и под пътеката. Местността Хайдука е най-високото място, през което пътеката преминава в тази част от маршрута - 1250 м.н.в. Денивелацията от Киселчова поляна дотук е 400 м. След Бабината пизда пътеката с леко слизане пресича р. Чаушов дол и се качва на следващия, трети поред страничен рид – рид Станчов полугар /полугар - място за нощуване на животни/. 10 мин. след пресичането на Чаушов дол се достига до маркиран разклон към хижа Чучул надясно /210 мин./. Пътеката към х. Чучул поне в началото все още си личи. Най-вероятно извежда над горския пояс в голата местност Станчов полугар и оттам води към х. Чучул. Вляво от разклона за х. Чучул се намира най-интересното място по пътя - Хайдушкото игрило /Хайдушкото хорище/. “Игрилото” е малка кръгла и равна поляна на която някога хайдутите играели хоро. Поляната е отвесна от трите си страни и е надвесена на стотици метри над Черни Осъм. От поляната се открива главозамайваща панорама надолу към бездната на реката. 10 мин. след Хайдушкото игрило пътеката извежда до последната панорамна площадка /220 мин./. След нея леко се слиза до река Поин дол и започва подсичане на поредният, четвърти страничен рид – рид Вълчата глава. Пътеката променя посоката си на юг и започва рязко да слиза към водослива на реките Черни Осъм и Сухата река. От последната панорамна площадка до водослива се слиза за 20 мин. /240 мин./. Местността при водослива се нарича Кози брод и там наистина има брод, но реката не се пресича. Пътеката продължава около 100-200 м. покрай реката, заобикаля коритото на Сухата река и започва стръмно да се изкачва на запад по рида, разделящ Сухата река от река Черни Осъм. За кратко време се изкачват около 250 м. денивелация и 30 мин. след м. Кози брод се достига до маркиран разклон /270 мин./. От основната пътеката се отделя на изток странична маркирана пътека към местността Тасовете, в която е имало партизански лагер. След разклона към м. Тасовете стръмнината по пътеката постепенно намалява и след 20 мин. се излиза на поляната пред х. Дерменка /290 мин./.

 

01

 Паркингът в северния край на местността Смесите

02

 Разклонът в южния край на местността Смесите

03

Към хижа Дерменка се продължава вдясно, като река Крайовица се пресича по мост

04

Порталът на вододайната зона след местността Смесите 

05

Разклонът под махала Нешковци

06

На разклона към хежа Дерменка се продължава наляво, като река Черни Осъм се пресича по мост

09

Разклонът в местността Борака

10

Бариерата на пътя край река Черни Осъм е на 100 м. след местността Борака

11

КИП "Нешковци"

17

Табелата за начало на резерват "Стенето"

18

Изоставената минна галерия и началото на пътя към Кралимаркова дупка

19

Поляна Киселицата и отклонението от черния път към хижа Дерменка

20

Началото на маркираната пътека е след пресичането на Киселчов дол по метален мост

22

Ждрелото на река Черни Осъм на юг от първата панорамна площадка

24

На отсрещния склон са скалите в местността Хайдушкото манастирище 

28

От втората панорамна площадка на изток към Стенето и долината на река Черни Осъм

30

 Пресичането на пресъхналия Боров дол

 32

Пътеката след Боров дол е със силен наклон и е покрита с дебел слой листа 

33

Скалната "порта"

36

Пътеката в равната местност Радия трап

42

Отвесна стена в скалистата местност Хайдука 

44

Паметните плочи в местността Хайдука

41

Бабина пизда

48

Панорама от скалната площадка Хайдушкото игрило

50

От Хайдушкото игрило надолу към река Черни Осъм 

51

Панорама и от другата страна на Хайдушкото игрило

53

Огряни от слънцето отвесни скали над долината на Черни Осъм

55

От Хайдушкото игрило към част от скалите в местността Хайдука

68

Панорама към водослива на реките Черни Осъм и Сухата река в местността Кози брод. Вдясно е рида за изкачване към хижа Дерменка.

60

Хижа Дерменка

2014-02-04 100706

Профил на маршрута

Прочетена 6277 пъти
   

В сайта са ползвани карта и GPS тракове от www.bgmountains.org

   
 
© ПЕЛИТКО - Планински пешеходен туризъм