64.1. гр. Габрово /кв. Ябълка/-вр. Курвина могила-вр. Бузлуджа

Оценете
(2 гласа)

64.1. гр. Габрово /кв. Ябълка/-вр. Курвина могила-вр. Бузлуджа - качване

Денивелация – 750 м., време на движение  3.00 – 3.30  часа, разстояние – 6.8. км.

Маркировка: бяло-синьо-бяло

2013-10-29 103204

 Изтегли: GPS трак

    

          Габровският квартал Ябълка някога бил село Къшлите /къшла - зимна кошара/. Хората живеели в него само през зимата, а през лятото се качвали високо горе в планината. От селото на юг към планината водят два основни маршрута. При първия маршрут се върви по черен път през долината на река Янтра. Пътят заобикаля връх Курвина могила /1286 м./ от изток и след него през местността Сапатьовец се качва на билото на вододелния рид разделящ Янтра от Бялата река. Този път върви по трасето на стария римски път Малий друм. Това бил алтернативен път на основния за района път - проходът Верейски друм /Големия друм/ от изток. Северно от билото на планината пътят Малий друм имал няколко разклонения - през с. Ябълка, през село Потока и по рида Кокошката. По Малий друм над с. Ябълка има запазени следи от преградно съоръжение, чрез които пътят бил охраняван. Теза преграда се намира в местността Сапатьовец, като самата дума сапатьовец означава точно това - изсечен, изкопан. Вторият маршрут още от центъра на кв. Ябълка се изкачва направо на билото на вододелния рид и до подножието на връх Бузлуджа /1410 м./ върви само по него. Ако за изкачване се избере вторият маршрут, тогава от центъра на квартала се тръгва на юг по синя маркировка и табелки, насочващи към хижите Бузлуджа и Здравец. В южния край на площада река Янтра се пресича по мост, като малко след нея маркировката за х. Здравец се отделя вдясно от пътя. Маркираният път за х. Бузлуджа продължава за кратко на юг със слизане до малък поток. След потока следва стръмно изкачване в източна посока към билото на вододелния рид. Върви се по изоставен черен път, стеснил се до широка алея. 20 мин. след началото на маршрута пътят извежда на билото на рида и завива по него в южна посока. Стръмното изкачване продължава през местността Християнското, която е покрита с малки полянки, разделени от къси ивици гора. Всички поляни са засадени с ябълкови дървета, заради които кварталът се нарича Ябълка. 10 мин. след излизане на билото на рида се достига до равно място, на което е построена клетка на GSM-оператор /30 мин. общо/. Клетката представлява масивна тухлена къща с висока антена над нея. От къщата на юг пътя отново се разширява. От равното и сравнително голо било се открива панорама на запад към долината на Бялата река и рида Копривата зад нея. На изток се вижда цялата долина на р. Янтра и многобройните ветрогенератори по главното било на планината. На юг погледът се спира в масива на главния връх по рида – вр. Курвина могила. Няколко минути след къщата основния черен път завива наляво и слиза към р. Янтра. Напред се продължава по по-слабо използван черен път с леко изкачване по билото на рида. 15 мин. след къщата се достига до поляна с двоен разклон на черния път наляво и надясно /45 мин./. От квартал Ябълка до поляната с разклона денивелацията е около 200 м.

     След разклоните от черния път се отделя маркирана пътека в южна посока. Продължава се по пътеката с по-стръмно изкачване, като след по-малко от 10 мин. отляво се появява втора пътека със синьо-жълта маркировка /55 мин./. Обединената пътека завива на югозапад и след 5 мин. излиза на черен път /60 мин./. Продължава се по пътеката, която след още 5 мин. отново излиза на черен път /65 мин./. Тук вече се продължава по черния път надясно и на запад, като разклонението не е добре маркирано. След няколко метра на черния път излиза още една маркирана пътека с жълто-зелена маркировка. Най-вероятно тази пътека идва откъм х. Здравец. На разклона се продължава още малко по черния път на запад. Целта е вр. Курвина могила да не се изкачва, а да се заобиколи от запад. Слиза се леко от западната страна на рида, като основният вр. Курвина могила остава вляво. 10 мин. след излизането на пътя се достига до разклон /75 мин./. Черният път извежда в северния край на голямата Добруджанска поляна. От началото на пряката пътека до Добруджанска поляна са изкачени още 200 м. височина. При поляната пътят се напуска и се продължава на юг по пряка пътека. Пътеката пресича Добруджанска поляна по средата и навлиза в гъсти букови гори. В началото след поляната буковата гора е силно поизсечена от лявата страна на пътеката. 10 мин. след навлизането в гората се подминават два разклона /85 мин./. Първият разклон е наляво към вр. Курвина могила, а вторият е надясно. След разклоните започва изкачване в югоизточна посока по западния склон на вр. Курвина могила. В миналото на вр. Курвина могила имало малка крепост от типа наблюдателна кула от която било контролирано движение по пътя Малий друм от северната страна на планината. Върхът се заобикаля от запад и се излиза от южната му страна на билото на рида на характерна малка седловина. От двата разклона до билото на рида се върви 15 мин. /100 мин./ и се изкачват още 200 м. височина.

      След излизане на билото се продължава почти водоравно по него на юг. Пътеката постепенно прераства в черен път, който пресича вековни букови гори. 10 мин. след излизане на билото отляво излиза черен път с маркировка откъм кв. Ябълка /110 мин./. Това е вторият маршрут, който започва от квартала, върви по долината на р. Янтра и се изкачва към билото на рида през м. Сапатьовец. След още 10 мин. се достига до нов разклон /120 мин./. От черния път се отделя надясно и на югозапад пряка маркирана пътека за вр. Шипка. Тази пътека се нарича Големият бук заради вековните букови дървета край нея. Пътеката Големият бук пресича Бозункова поляна и излиза на главното било на планина на седловина Варниците /Ниския превал/ между върховете Градищица /1318 м./ и Хаджи Димитър /1440 м./. Това е пътеката, по която са се спасили оцелелите четници от четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа след боя при вр. Бузлуджа. На разклона се продължава по основния билен черен път и след нови 10 мин. /130 мин./ се излиза на седловина, около която има сечища. От седловината в няколко посоки се отделят черни пътища. На югозапад се открива панорама към вр. Бузлуджа с паметника върху него. Продължава се по черен път с леко слизане в южна посока, като отляво и отдясно остават два върха, оголени от сечта. След още 10 мин. пътят извежда на главното било на планината на асфалтовия път от прохода Шипка към с. Крън /140 мин./. Продължава се по асфалта на юг, като пътят скоро излиза от гората на Бузлуджанските поляни. От дясната страна на пътя е най-ниското място по поляните, наречено Царят. 10 мин. след излизането на асфалта се достига до пътеката Ком-Емине /150 мин./. При разклона с пътеката КЕ асфалтовият път се изоставя и се продължава в западна посока с изкачване през поляните към вр. Бузлуджа. В горната част на поляните се излиза за кратко на черен път. Изкачването от разклона с пътеката КЕ става за 10 мин. като се излиза на асфалтовия път от хижа Бузлуджа към върха /160 мин./. След излизането на асфалтовия път се върви по него още 10 мин. до паметника на връх Бузлуджа /170 мин./. Името на вр. Бузлуджа е видоизменено от словосъчетанието бузлукая - леденостудена скала. От северната страна на върха е пещера Леденика, чието име също е свързано с лед. Най-вероятно имената са свързани с дълго задържащите се снежни преспи от северната страна на върха.

97

На влизане в кв. Ябълка

01

Началото на маршрута в центъра на кв. Ябълка

03

Табелките насочват към хижите Бузлуджа и Здравец

05

Пътеката към билото на рида

13

От местността Християнското на юг към вр. Курвина могила

14

От източната страна на рида към долината на р. Янтра и главното било на Стара планина

19

Пътеката над Добруджанска поляна

20

Пътеката малко преди да излезе на билото на рида южно от вр. Курвина могила

24

Разклонът при който се събират двете маркирани пътеки от кв. Ябълка към х. Бузлуджа

25

Разклонът с пътеката Големият бук

26

На много от разклоните са поставени малки, но важни табелки

27

Разклонът на седловината преди да се излизе на главното било

28

Разклонът на седловината от север на юг

29

След седловината от пътя вече се вижда вр. Бузлуджа

31

Разклонът при излизането на асфалтовия път на билото на планината

33

От пътя на запад към върховете Бузлуджа и Хаджи Димитър

 

34

Разклонът от асфалтовия път към вр. Бузлуджа

36

От вр. Бузлуджа назад към разклона с пътеката КЕ 

43

Връх Бузлуджа

51

От вр. Бузлуджа на североизток към понора Корубата и рида зад него

52

От вр. Бузлуджа към вр. Курвина могила и седловината преди да се излезе на главното било

72

Ридът с вр. Курвина могила от вр. Хаджи Димитър

2014-02-04 085314

Профил на маршрута

Прочетена 255310 пъти
   

В сайта са ползвани карта и GPS тракове от www.bgmountains.org

   
 
© ПЕЛИТКО - Планински пешеходен туризъм