66.2. гр. Плачковци-рид Столища-вр. Българка

Оценете
(0 гласа)

66.2. гр. Плачковци-рид Столища-вр. Българка – слизанае

Денивелация – 950 м., време на движение – 4.00-4.30 часа, разстояние – 13.1 км.

Немаркиран

 2013-10-18 093537

 Изтегли: GPS трак

    От връх Българка /1445 м./ на север към гр. Плачковци се спуска дългия вододелен рид Столища, разделящ реките Самаринска от запад и Плачковска от изток. Слизането от вр. Българка към гр. Плачковци става по билото на този рид. Връх Българка е залесен с гъсти гори от три страни, като само от изток има удобна за слизане широка поляна. В средата на поляната отдалеч се вижда висока ловна вишка. От вр. Българка се тръгва по поляната на изток и до вишката се слиза без пътека за 15 мин. От ловната вишка започват два черни пътя. Единият е често използван и слиза на изток, а другият е изоставен и слиза на североизток. От вишката се продължава на североизток по изоставения черен път. Малко под поляната с вишката, от северната страна на главното било и на границата с гората, черният път се разделя на две. Двата края на пътя отново се събират на север при седловина Столища /столища - от престолнина/, така че е все едно по кой от двата пътя ще се продължи. Левият път завива на запад към местността Златьов трап и след нея продължава на север към седловина Столища. Ако на разклона се продължи по десния път, се навлиза в местност, обрасла с гъсти гори и пресечена от множество изоставени пътища. Пътят слиза на изток-североизток и 15 мин. след ловната вишка достига до характерна гола седловина, на която също има ловна вишка /30 мин. след началото/. На седловината се продължава по изоставен черен път на север. Следва по-стръмно спускане и след 30 мин. се достига до разклон с друг черен път край един от левите притоци на река Плачковска /60 мин. общо/.  Продължава се по обединения път край потока и след по-малко от 5 мин. се излиза на пътеката Ком-Емине, която тук е широк черен път /65 мин./. Някога пътеката КЕ следвала главното било на планината и минавала през самия вр. Българка, но сега маркировката е на повече от 60 мин. ход северно от върха.

     При достигане до пътеката КЕ се продължава по нея на запад в посока хижа Бузлуджа. По пътеката КЕ се върви само 5 мин. до разклон на пътя на север /70 мин./. Разклонът се намира на малка характерна седловина, заобиколена от гъсти гори. При разклона маркираната пътека КЕ се изоставя и се продължава по черния път на север без маркировка. Този черен път е част от древния римски път Енинска пътека. Пътеката идвала от юг, откъм село Енина, пресичала планината между връх Българка и Горски дом Българка и слизала на север по рида Столища към градовете Плачковци и Трявна. След седловината пътят прави лек завой на северозапад и след 10 мин. извежда на голямата седловина Столища /80 мин./. Денивелацията от вр. Българка до седловината е около 300 м. Седловина Столища е обширна равна поляна, покрита с високи треви. От седловинат се откриват интересни гледки на юг и запад към главното било с върховете Българка, Малък и Голям Бедек. И на тази седловина има висока дървена ловна вишка. От седловината започва втората част от слизането към гр. Плачковци. Пътят прави рязък завой на изток, за да заобиколи близкия връх Столища /1145 м./. Върхът се заобикаля за 10 мин. от юг и от източната му страна започва стръмно слизане на север по билото на рида Столища /90 мин./. Голямата стръмнина надолу се преодолява чрез няколко къси серпентини. Върви се през гъсти вековни букови гори, които са обхванати от защитена местност Столища. След 15 мин. пътят достига до местността Шаранколи, в която пътят пресича няколко второстепенни черни пътища /105 мин./. На разклоните трябва да се следва главния път по билото на рида. Пътят описва дъга отворена на запад. Целта е да се преодолее Чернокоска река, слизаща към близкото с. Стоевци. След пресичането на реката се достига до седловината между върховете Столища от юг и Могилата /861 м./ от север. След седловината пътят напуска билото на рида, заобикаля водоравно вр. Могилата от запад и излиза на втора характерна и гола седловина. Това е седловината между вр. Могилата от юг и вр. Кота 867 от север. От м. Шаранколи до втората седловина се върви 35 мин. /140 мин./. Денивелацията от седловина Столища до тази седловина е 300 м. На втората седловина има разклон. От главния билен път се отделя в северозападна посока равностоен черен път. По този равностоен черен път може да се слезе в северозападна посока през местността Синята скала към с. Стоевци и оттам да се отиде до гр. Плачковци. От с. Стоевци има две пътеки към билото на планината. Едната е Енинската пътека, а другата е Бърдарската пътека която по Самаринска река се изкачва на югозапад към главния римски път Верейски друм. От двете пътеки по-използвана и по-пряка е Енинската пътека. Старото име на с. Стоевци е Райнежа. От северната страна на планината, на юг към главното било, Енинската пътека била известна като пътека Райнежа. 

     Ако към гр. Плачковци се избере продължение по билото на рида Столища, тогава от седловината се тръгва по десния път. Пътят минава от източната страна на рида и отново се раздвоява. Тук десният път слиза по билото на страничен рид в долината на р. Плачковска към с. Радевци, а левият път продължава през местността Локва на север по рида Столища. Напред по рида се върви през разредени горички и овощни дървета с панорама към с. Радевци. След 15 мин. пътят заобикаля от изток вр. Кота 867 и излиза от североизточната му страна до пресъхнала бетонна чешма в местността Свинските кладенци /155 мин./. Следва водоравно заобикаляне от изток на двуглавия връх Кота 862. Пътят го заобикаля за 20 мин. и излиза от северната му страна /175 мин./. Напред в посока гр. Плачковци билото на рида Столища е широко и голо като поле. Голата местност се нарича Юрта /юрт – изоставено, запустяло място/. Следва кратко слизане до полето, при което се губят около 100 м. височина. Полето напред се изминава за 40 мин. и се достига до асфалт при първите къщи на махала Пунговци /215 мин./. При разклона с асфалтовия път билото на рида се напуска и се слиза от източната му страна към центъра на Пунговци. Махалата се прекосява за 15 мин. и се излиза от долната и страна при чешма под гробищата /230 мин./. Няколкостотин метра след чешмата се влиза в гр. Плачковци. От началото на града до центъра му се върви още 20 мин. /250 мин./.

 

41

От вр. Българка на изток

46

От върха към ловната вишка в средата на поляната

49

От пътеката КЕ към мястото на влизане в гората на черния път към вр. Българка

48

Мястото на излизане на черния път на пътеката КЕ  

51

Седловина Столища

52

От седловина Столища към главното било на планината

27

Връх Столища и рида Столища от Виканата скала 

55

Разклонът на втората седловина

56

Продължението на пътя източно от билото на рида Столища

57

От пътя назад към главното било

58

От пътя на север към голата местност Юрта  

67

От местността Юрта назад към вр. Кота 840

75

От рида Столища на североизток към гр. Плачковци

79

Църквата в центъра на гр. Плачковци

2014-02-04 084406

Профил на маршрута

Прочетена 2654 пъти
   

В сайта са ползвани карта и GPS тракове от www.bgmountains.org

   
 
© ПЕЛИТКО - Планински пешеходен туризъм