71.2. с. Буйновци-Тисовата пътека-х. Буковец

Оценете
(0 гласа)

71.2. с. Буйновци-Тисовата пътека-х. Буковец – качване

Денивелация – 400 м., време на движение – 3.30-4.00 часа, разстояние – 12.4 км.

Маркировка: от х. Буковец до седловина Стоилово мандрище - бяло-червено-бяло, от седловина Стоилово мандрище до седловина Моянка – немаркиран

 2013-10-08 121551

   Изтегли: GPS трак

           

     Тръгва се от задната страна на хижа Буковец покрай красива чешма в северозападна посока по пътеката Ком-Емине. Пътеката КЕ в този район е широк черен път, който заобикаля вр. Буковец /1082 м./ от юг. От източната страна на върха са скалите в местността Плетарската стена с красива панорама на север. 20 мин. след хижата пътеката КЕ слиза на голата седловина Стоилово мандрище. От южната страна на седловината са изворите на Топлата река, а от северната на Тисовата река. От седловината в северна посока се отделя ридът Тисов рът. Стоиловото мандрище се пресича от стария път Тисовата пътека. Тисовата пътека е алтернативен път на главния римски път проход Твърдица-Елена. Проходът Твърдица-Елена се разклонява малко под главното било от южната му страна и там от него се отделя Тисовата пътека. Местността на север от седловина Стоилово мандрище също се нарича Тисовата пътека. В най-източния край на Стоилово мандрище седловината се пресича от слабо използван и отдавна изоставен черен път. Точно този изоставен и забравен път е Тисовата пътека. От седловината към с. Буйнови може да се продължи направо по него. Част от завоите на пътя могат да се съкратят като от седловината се продължи по пряка пътека.

 

       На седловина Стоилово мандрище пътеката КЕ се напуска и се тръгва по пряка пътека в западна посока. Денивелацията не е голяма, а гората в горната си част е силно разредена. Пряката пътека слиза от източната страна и малко под билото на Тисовия рът. 10 мин. след седловината пътеката достига до широка алея по билото на рида /30 мин. след началото/. Продължава се надолу по алеята, която завива на север и след нови 10 мин. достига отново до Тисовата пътека /40 мин. общо/. В гората Тисовата пътека е много добре запазена и представлява сравнително широк черен път. След като излезе на билото на рида Тисовата пътека рязко завива на юг, минава от западната страна на рида и пресича поток. След потока пътеката продължава на север и достига до скали. Скалите са дълбоко изсечени, така че Тисовата пътека да мине водоравно през тях. Пътят е идеално подравнен, като скалните отломъци са подложени от ниската му страна. 15 мин. след като се излезе на Тисовата пътяка тя изведнъж изчезва /55 мин./. Най-вероятно в миналото склонът се е срутил и е покрил пътя. Продължава се без пътека напред в същата посока и след по-малко от 10 мин. се достига до водослива на двата първоначални притока на Тисовата река. При водослива Тисовата пътека отново се появява /65 мин./. Тук стръмната част от маршрута свършва и напред се продължава вече по равен път. Върви се още 10 мин. по права линия на север и се достига до телена ограда и портал /75 мин./. Порталът е отключен, така че се минава  през него и се продължава на север по Тисовата пътека. Телената ограда загражда ловно стопанство, в което около пътя са поставени капани, ловни вишки, хранилки за диви животни и бараки с модерни ловни сензори по тях. Напред по пътя има още няколко портала които също са отключени. Ловното стопанство се пресича за 30 мин. /105 мин./.

 

       Долината на север от него е вече по-широка и обзорна. Старата Тисова пътека се отделя вдясно и продължава от другата страна на реката. Напред се продължава по съвременен широк и в много добро състояние черен път. 15 мин. след последния портал се пресича продълговата поляна с висока ловна вишка /120 мин./. От тази поляна за пръв път се вижда главното било на планината назад в южна посока. След още 15 мин. се достига до разклонение от главния път надясно /125 мин./. Пътят прави два по-резки завоя, като завива първо на запад, а после отново на север. През следващите 15 мин. се заобикаля от изток най-високия връх в района - вр. Копнец /852 м./. Постепенно долината се отваря и се достига до долинно разширение /140 мин./. От дясната страна в Тисовата река се влива река Пашовска. При водослива на двете реки свършва и разделящия ги Тисов рът отдясно. Долината при водослива е широка над 100 метра и прилича по-скоро на поле. Преди река Пашовска да се влее в Тисовата река, се минава покрай останки от колчета на свалена бариера. До това място от дясната страна на пътя постоянно се вижда Тисовата пътека. След него Тисовата пътека изчезва. Най-вероятно пътеката продължава в северна посока към седловина Моянка. 15 мин. по-надолу се достига до нов водослив - Тисовата река се влива в Липовска река /155 мин./. От западната страна над водослива се виждат в гората покривите на изоставените махали Шоевци и Габрака. Обединената река под името Липовска река завива на запад към долината на главната река Веселина. При водослива Липовската река се пресича по мост и започва кратко и леко изкачване в северна посока. След 20 мин. черния път се влива в основния черен път водещ от село Папратлива към гр. Елена /175 мин./. Продължава се по основния черен път в изток-североизточна посока. Черният път се изкачва към билото на рида по който е шосето на прохода Твърдица-Елена. Пътят минава край обширни поляни отдясно и след 30 мин. достига до шосето в местността Обърталото /205 мин./. Местноста Обърталото е в най-южния край на продълговатата седловина Моянка. В северния край на седловината са първите къщи на с. Буйновци

25

Хижа Буковец

28

Чешмата зад хижа Буковец

29

Седловина Стоилово мандрище

31

Широката алея по билото на Тисов рът

32

Тисовата пътека

38

Изсечен участък от скали, за да мине през него Тисовата пътека

43

Тисовата пътека става широк път в долината на Тисовата река

44

Старият калдъръм и трасето на пътя ясно си личат 

51

Един от порталите по пътя 

54

Поляната с ловната вишка след излизането от оградената зона

56

Широката част от долината на Тисовата река

59

Излизането на черния път от гр. Елена към махала Папратлива

67

По черния път в посока с. Буйновци и гр. Елена

2014-02-03 221900

Профил на маршрута

 

Прочетена 2098 пъти
   

В сайта са ползвани карта и GPS тракове от www.bgmountains.org

   
 
© ПЕЛИТКО - Планински пешеходен туризъм