71.1. с. Буйновци-седловина Предела-х. Буковец

Оценете
(0 гласа)

71.1. с. Буйновци-седловина Предела-х. Буковец – качване

Денивелация – 400 м., време на движение – 3.00-3.30 часа, разстояние – 12.4 км.

Маркировка: от с. Буйновци до седловина Предела немаркиран, от седловина Предела до х. Буковец – бяло-червено-бяло

 2013-10-08 121233

  Изтегли: GPS трак

        

        От северната страна на Стара планина шосето на прохода Твърдица-Елена  е прокарано по билото на дълъг вододелен рид, разделящ водосборите на реките Веселина от запад и Златаришка река от изток. На билото на вододелния рид и на 7 км. южно от гр. Елена  се намира старинното село Буйновци. Маршрутът от с. Буйновци към хижа Буковец започва от седловина Моянка. Седловината е на билото на вододелния рид, на няколкостотин метра югозападно от с. Буйновци. Седловината Моянка представлява продълговата гола поляна, разположена на високо и обзорно място. От поляната се открива панорама на изток и запад към долините на реките Веселина и Златаришка. На юг се вижда голяма част от главното било на планината, а на север има интересна панорама към най-високия връх в района – Острец /822 м./. Под вр. Острец е Стражки дол в който през турското робство стояла стражата, охраняваща прохода Твърдица-Елена. Някога през Моянка минавала границата между Княжество България и Източна Румелия. Кой знае защо границата не минавала по главното било на планината, а на север от него. Така било и през римско време, като границата между римските провинции Тракия и Мизия минавала на север от Стара планина. Седловина Моянка била важен транспортен възел, защото при нея се събирали двата пътя, пресичащи Стара планина между Твърдица и Елена - прохода Твърдица-Елена и Тисовата пътека. В миналото трафика по тези пътища бил голям затова на Моянка бил изграден митнически пункт. Наскоро пътя Твърдица-Елена беше изцяло асфалтиран, но движението е слабо и шосето все още може да се ползва за пешеходен туризъм.

      От седловина Моянка се тръгва по асфалта в югоизточна посока. Шосето следва трасето на стария римски път Твърдица-Елена. В най-южния край на седловината е местността Обърталото. В тази местност от шосето се отделя черен път в западна посока към село Папратлива. От разклона към планината шосето непрекъснато извива наляво-надясно и нагоре-надолу, но общата му посока е югоизток. От западната страна е дълбоката долина на Липовска река, а от източната е река Ахламур. В началото от шосето се отделят няколко черни пътя към разположените в близост до него планински махали. 25 мин. след седловина Моянка пътят заобикаля от запад връх Елева поляна /646 м./. Движението след върха продължава с по-стръмно изкачване на югоизток, като от пътя се открива панорама към вр. Чумерна /1536 м./ и към безкрайния океан от хълмове северно от него. След още 25 мин. шосето заобикаля от изток следващия по изявен връх Кота 790 и достига до Пашовската чешма /50 мин. общо/. Западно от Пашовската чешма и от вр. Кота 790 е махала Пашовци, която сега е необитаема. Също от западната страна на Пашовската чешма е  местността Решница в която по римско време имало стражеви кули охраняващи прохода. При Пашова чешма шосето завива на юг и след 25 мин. по права линия с леко изкачване нагоре достига до местността Околчец /75 мин./.

     Местността Околчец в миналото била покрита с девствени дъбови гори. През 30-те години на ХХ-ти век предприемачи поискали да ги изсекат. Тогава населението от околните махали се вдигнало на бунт и горите били спасени. Сега махалите са обезлюдени и гората е безжалостно изсечена. В местността Околчец от шосето на запад се отделя черен път, който се спуска по долината на Пашовска река към долината на Тисовата река. Този черен път свързва прохода Твърдица-Елена с другия близък проход - Тисовата пътека. След м. Околчец пътят завива на югозапад и продължава да се изкачва през местността Мешелова гора /меше - дъб/. 30 мин. след м. Околчец пътят достига до по-стръмен участък който се преодолява чрез една къса серпентина /105 мин./. Заобикалянето по пътя може да се съкрати като стръмнината се изкачи по пряка пътека. Малко след тази първа серпентина пътят достига до място, при което от билото на рида излизат няколко черни пътя вляво и вдясно. Местността от това място на юг се нарича Кантона. Доскоро в тази местност имало кантон, който служил за подслон на пътниците минаващи през прохода. В м. Кантона шосето напуска билото на вододелния рид и продължава от западната му страна. Към главното било на планината може да се продължи по пряка пътека в южна посока по билото на вододелния рид или по асфалтовия път. Ако се продължи по пряката пътека се излиза на главното било в местността Стария Предел. Там пътеката се засича с пътя към хижа Чумерна. Ако се продължи по асфалтовия път тогава след м. Кантона шосето се изкачва рязко чрез още една по-дълга серпентина. От началото на първата серпентина до края на втората се върви 20 мин. /125 мин./. Над втората серпентина се достига до местност, в която гората е изсечена от дясната страна на пътя. Над сечището се открива прекрасна панорама далеч на запад към огромната долина на река Плитарска и рида Тисов рът зад нея. Пътят достига непосредствено под главното било на планината и завива на запад, за да се качи на ниската седловина Предела. Чрез няколко последни завоя и 35 мин. след края на втората серпентина пътят се качва на главното било на Стара планина при седловина Предела /160 мин./. На седловината има спирка на автобусите, която се нарича Ловен дом.

     При седловина Предела от шосето на прохода Твърдица-Елена се отделя на изток асфалтов път към Горския дом и мини Шешкинград. По този път може да се продължи към х. Чумерна и вр. Чумерна. От седловината към хижа Буковец се продължава по черен път на запад, като се следва маркировката на билната пътека Ком-Емине. Пътят пресича поляна, влиза за кратко в букова гора и 10 мин. след седловината извежда в местността Плетарска стена в която е разположена хижа Буковец /170 мин./. 

 01

 Разклонът в местността Обърталото

02

 От шосето на запад към единствената обитаема понастоящем в тази посока махала Папратлива

05

 От местността Обърталото назад към вр. Чукара 

07

Главното било се вижда на хоризонта

17

Пашовската чешма

18

Изсечената вдясно от пътя гора след втората серпентина

22

Седловина Предела

23

Разстоянията от седловина Предела до Твърдица и Елена

24

Отклонението от главния път към хижа Буковец

25

Хижа Буковец

2014-02-03 221713

Профил на маршрута

Прочетена 2458 пъти
   

В сайта са ползвани карта и GPS тракове от www.bgmountains.org

   
 
© ПЕЛИТКО - Планински пешеходен туризъм