73.1. с. Божевци-р. Ескана-вр. Червената пръст

Оценете
(0 гласа)

73.1. с. Божевци-р. Ескана-вр. Червената пръст – качване

Денивелация – 600 м., време на движение – 4.00-4.30 часа, разстояние – 16 км.

Немаркиран

 2013-10-06 141653

  Изтегли: GPS трак

      

      От центъра на село Божевци се тръгва по шосето на югоизток към прохода Вратник. Още от самия център на селото започва стръмно спускане към долината на река Ортадере /орта дере - среден дол/. До реката се достига след 10 мин., като шосето излиза на широка поляна при Гавраилова чешма. Местността около Гаврилова чешма е най-ниската точка на маршрута. Веднага след чешмата пътят завива на юг и река Ортадере се пресича по мост. 5 мин. след пресичането на реката шосето достига до разклон /15 мин. след началото/. От асфалтовият път надясно и на запад се отделя черен път, по който някога също е имало асфалт. Към главното било на планината се продължава по черния път. Върви се по долината на р. Ортадере със слаб наклон срещу течението на реката. За ориентир служи ясно очертаващия се напред вр. Песлянкая /648 м./. 5 мин. след разклона с шосето от черния път вляво се отделя по-слабо използван черен път /20 мин. общо/. При разклона напред се продължава по основния черния път, следващ долината на р. Ортадере. Пътят леко завива, минава край поляна вдясно и пресъхнала чешма отляво и заобикаля вр. Песлянкая от север. След 15 мин. се достига до заключена бариера от северозападната страна на върха /35 мин./. След бариерата реката се пресича по мост, а от основния път отново вляво се отбива по-слабо използван черен път. Продължава се по основния път и след 5 мин. се достига до красива чешма, украсена с декоративни еленчета /40 мин./. При заобикалянето на вр. Песлянкая пътят навлиза в гъсти гори. След чешмата с еленчетата пътят минава край първите сечища, от които се открива панорама в западна посока. Гората край пътя е силно разредена, а от дясната страна има и разклони на трупчийски пътища. 15 мин. след чешмата с еленчетата черния път достига до разклон в местността Ерчана /55 мин./. Пътят се разделя на два еднакво широки и еднакво използвани пътя. От дясната страна на разклона личат останки от масивни каменни основи на сгради. Левият път продължава на югозапад по оголената от сечища долина на река Ортадере. Към главното било на планината трябва да се продължи по десния път.

 

     Долината на река Ортадере се напуска и започва леко изкачване към билото на вододелния рид Коджамара разделящ реките Ортадере и Ескана. Пътят завива на север, минава край огромни сечища отдясно и след 10 мин. излиза на билото на рида Коджамара /65 мин./. Следва спускане в югозападна посока към долината на река Ескана. При спускането се открива панорама далеч напред в западна посока, както и на северозапад към местността Ескана. Местността Ескана представлява голо долинно разширение, вдясно от пътя, в което се виждат сгради и обработени имоти. Пътят слиза надолу следвайки извивките на рида и след 20 мин. пресича река Ескана по мост /85 мин./. При спускането от превала до реката се губят около 100 м. височина. Веднага след моста на р. Ескана се излиза при втори важен разклон. Черният път отново се разделя на два еднакво широки и еднакво използвани пътя. Продължава се по черния път наляво, срещу течението на река Ескана, по левия долинен склон. Върви се в югозападна посока през широка долина, която напред постепенно се стеснява. От лявата страна на пътя е реката с много гъста гора зад нея. От дясната страна остават високи хълмове, по които гората е изсечена до голо чак до върховете им. 20 мин. след разклона река Ескана се пресича два пъти по мостове и се излиза на поляна засадена с млади плодни дръвчета /105 мин./. Засадената поляна се пада вляво от пътя, а вдясно има дървени навеси за сушене на растения. При поляната се събират няколко странични рида на планината. Между ридовете текат потоци, които при поляната се вливат в реката. В най-западния край на поляната се достига до разклон. От пътя вдясно към реката се отделя по-слабо използван черен път, който продължава на запад по долината на един от основните леви притоци на р. Ескана. При този разклон напред трябва да се продължи по основния път наляво в югозападна посока край река Ескана. След поляната долината се стеснява, пътят навлиза в гъсти гори и достига до северните склонове на главното било. Наклонът нагоре става все по-осезаем. Денивелацията от с. Божевци дотук е не повече от 150 м. Следва по-трудната част от маршрута, по която се изкачва цялата останала височина.  

 

     След 10 мин. реката се пресича отново по дървен мост /115 мин./. Пътят навлиза в тясна клисура, оградена отляво от главното било, а отдясно от много висок страничен рид. Склоновете на юг са почти отвесни, затова пътят завива на север и започва да се изкачва чрез къси и стръмни серпентини. За да преодолее височината, пътят описва голям S-образен завой и след 20 мин. минава край поляна с ловна вишка отдясно /135 мин./. За кратко време се изкачва голяма височина, като реката остава ниско долу, под пътя. Следват още 20 мин., през които се прави още един голям S-образен завой, минава се отново по дървен мост и се достига до поляна отново отдясно /155 мин./. От основния път към поляната се отделя слабо използван черен път. След поляната пътят завива към реката, 5 мин. по-нагоре я пресича отново по дървен мост и рязко завива на юг /160 мин./. Продължава се през местност, по която вляво от пътя личат останки от по-стар път. Недалеч оттук при  вр. Бяла крава /1057 м./ билото на планината се пресича от древен римски път. Най-вероятно останките край черния път са от разклонение на римския път, спускащо се на североизток към с. Божевци. След завоя при реката се върви на юг 15 мин. и се излиза на обширни мочурливи поляни с множество дървени навеси по тях /175 мин./. След поляните с навесите пътят отново завива на югозапад, като наклонът нагоре постепенно намалява. Реката се пресича по дълъг дървен мост и след 10 мин. се достига до разклон от основния път наляво /185 мин./. Река Ескана, а с нея и разклонението на главния път завиват в южна посока. Главният път се отделя от долината на реката и продължава на югозапад. Следват нови 15 мин. и пътят излиза на ясно изразена седловина между вр. Бяла крава от запад и вр. Кота 1027 от изток /200 мин./. Седловината представлява малка полянка сред гъсти вековни букови гори. На седловината има разклон при който стария римски път се разаклонява към селата Костел и Божевци. Дясното разклонение на пътя продължава на север-северозапад по билото на рида Кокоша глава към село Костел. Това  разклонение не е отбелязано на нито една карта, защото минава през резерват Бяла Крава. Въпреки че го няма на картата, пътят все още съществува и може да се използва. От седловината към билото се продължава по левия път в югозападна посока. Пътят заобикаля вр. Бяла крава от юг и с един последен завой 10 мин. след седловината се изкачва на главното било /210 мин./. Излиза се на втора ясно изразена седловина между билните върхове Кота 1060 от запад и Червената пръст /1115 м./ от изток. Седловината отново е малка гола поляна, на която също има важен разклон. От запад на изток седловината се пресича от билната пътека Ком-Емине, която в този участък е разширена до черен път. От юг на север седловината се пресича от римски път от с. Бяла Паланка към селата Костел и Божевци. От тази седловина на изток до прохода Вратник билото се нарича Темната гора. Билото Темната гора не трябва да се бърка с местността Темната гора, която се намира от източната страна на вр. Чумерна. На седловината се завива по пътеката КЕ на изток и след 20 мин. плавно изкачване се достига до вр. Червена пръст /230 мин./.    

01

Началото на с. Божевци

02

Новият храм в центъра на с. Божевци

04

Разклонът към билото в долината на река Ортадере

05

Чешмата с еленчетата

08

Разклонът в местността Ерчана

10

Останките от каменни сгради от дясната страна на разклона в местността Ерчана

12

Първият мост над р. Ескана

13

Разклонът след първият мост над р. Ескана

14

Поляната с овощните дървета

19

В последната си част маршрута навлиза в резерват Бяла крава

21

Разклонът на седловината в резерват Бяла крава

22

Седловината на билото под вр. Червената пръст

23

Покритият изцяло с гори вр. Червената пръст

2014-02-03 220331

Профил на маршрута

Прочетена 2487 пъти
   

В сайта са ползвани карта и GPS тракове от www.bgmountains.org

   
 
© ПЕЛИТКО - Планински пешеходен туризъм