72.2. с. Костел-с. Мийковци-х. Чумерна-вр. Чумерна

Оценете
(1 глас)

72.2. с. Костел-с. Мийковци-х. Чумерна-вр. Чумерна – слизане

Денивелация - 1150 м., време на движение –  6.30-7.00 часа, разстояние – 21.1 км.

Маркировка: от вр. Чумерна до с. Мийковци – бяло-червено-бяло и ЗКМ, от с. Мийковци до с. Костел – немаркиран

2014-02-12 192117

   Изтегли: GPS трак

   

     От връх Чумерна /1536 м./ започва слизане по черен път в западна посока по открит тревист терен. Минава се покрай руини от каменни сгради на вр. Кота 1513 и след 15 мин. се достига до място, където от главното било на север се отделя ридът Букачев бурун. Ридът Букачев бурун е ограден от двете си страни от долините на реките Борущица от запад и Зеленишка от изток. На мястото, където ридът се отделя от билото от черния път на северозапад, се отделя зимната колова маркировка. ЗКМ се спуска до гората и там завива на север, движейки се по границата с горския пояс. Черният път продължава още няколкостотин метра на запад, достига до края на ски-пистата и също завива на север. Между коловете и черния път има и трета, немаркирана пътека. По средната пътека от билото на планината до хижа Чумерна се слиза за около 15 мин. /30 мин. след началото/. Малко преди да достигне хижата, черният път влиза в гората и от него в източна посока се отделя водоравна пряка пътека към прохода Вратник. По тази пътека вр. Чумерна може да се заобиколи от север, без да се изкачва. Хижа Чумерна е построена на поляна в местността Кръстатия бук, а в долината западно от хижата е изворът Харамията. Денивелацията от вр. Чумерна до хижа Чумерна денивелацията е около 170 м.

     От х. Чумерна към с. Мийковци може да се продължи по две маркирани пътеки, които се разделят от северната страна на хижата. На разклона първата пътека продължава на север по билото на рида Букачев бурун. Втората пътека слиза по пътеката Ком-Емине до малка седловина и при нея завива на север по западния склон на рида Букачев бурун. Двете пътеки към с. Мийковци се събират на около 20 мин. след хижата, така че е все едно по коя от двете ще стане слизането. Ако от хижата се продължи по билото на рида Букачев бурун, след 5 мин. се минава край интересен камък - Царския трон /35 мин. общо/. След още 10 мин. се достига до Царското изворче /45 мин./. Почти веднага след Царското изворче се слиза до разклона на който двете пътека към Мийковци се събират. До това място пътеката преодолява на серпентини стръмен склон, като по-надолу наклонът става по-малък. Следват 15 мин. до каменистото връхче Кота 1201 на билото на рида Букачев бурун /60 мин./. От камъните на връхчето е построен заслон Мийковска панорама. Панорамата към село Мийковци е на две минути северно от заслона. При заслона от рида Букачев бурун се отделя в северозападна посока страничен къс и стръмен рид. Маркираната пътека напуска билото на рида Букачев бурун и слиза по билото на страничния рид на северозапад към долината на река Борущица. Следва стръмно слизане, като след 35 мин. се достига до извор покрит с камъни от лявата страна на пътеката /95 мин./. 5 мин. след извора се излиза на водоравна поляна до река Борущица /100 мин./. От хижата дотук се върви непрекъснато през гора и със стръмно спускане надолу, при което се преодоляват още 500 м. денивелация. На поляната има ловна вишка и хранилка за животни. В южния край на поляната има и разклон на черни пътища. На разклона трябва да се продължи по черен път на север по десния долинен склон на река Борущица.

   След излизането на поляната се върви сравнително водоравно по широката долина на река Борущица. Право напред се вижда от дясната страна на пътя високия вр. Боровец /948 м./. 15 мин. след излизането на поляната се минава край извор вдясно от пътя /115 мин./. След още 10 мин. се достига до разклон при водослива с река Зеленишка /125 мин./. На разклона към с. Костел може да се продължи и по двата пътя. Пътят надясно се изкачва на изток по долината на река Зеленишка към билото на рида Букачев бурун, заобикаля вр. Боровец от юг и после слиза в долината на река Симашница. Следва ново качване на изток и слизане в долината на река Дупнешка. По река Дупнешка има черен път, по който се стига до с. Костел. Ако при разклона се избере варианта към с. Костел да се продължи през с. Мийковци тогава се завива наляво. След разклона се минава през поляна с кът за отдих и след още 10 мин. се достига до мост при водослива на река Борущица с река Махнатка /135 мин./. Склоновете на ридовете над водослива са напълно обезлесени. Обединената река се пресича по моста и се продължава по права линия напред, но вече по левия склон на реката. След 30 мин. се достига вдясно от пътя до местността Дончова поляна /165 мин./. По средата на поляната има барбекю. Реката се пресича по дървен мост, зад който има оригинална дървена къща на десния й бряг. От Дончова поляна към Мийковци се продължава по пътека по десния бряг на реката и след 15 мин. се излиза при първите къщи в центъра на селото /180 мин./.

     От източната страна на пътеката основният вододелен рид Букачев бурун доста се е снишил към с. Мийковци, но след него отново стръмно се изкачва в северна посока към най-високия връх в района - Турлата /972 м./. Село Костел се намира североизточно от вр. Турлата, така че от с. Мийковци има два варианта за продължение. Първият вариант е вр. Турлата да се изкачи, а вторият е вр. Турлата да се заобиколи от изток. И при двата варианта от центъра на с. Мийковци се тръгва по главната улица в източна посока с изкачване към махалите Високовци, Ралиновци и Игнатовци. От центъра на селото до най-източната махала Игнатовци се върви 60 мин. /240 мин./. След последните къщи за 15 мин. се слиза в плитко дере и по пътека се изкачва нисък рид /255 мин./. От източната страна на рида е долината на река Трашлийска, по която върви черен път към с. Костел. От билото на рида слизането продължава на изток през гъста гора и без пътека. Спускането трябва да стане на югоизток към долината на маловоден поток. В долната част на потока се достига до изоставен и затлачен с растителност черен път, по който се продължава на изток. От билото на рида до черния път в долината на река Трашлийска се върви 40 мин. /295 мин./. Потокът се влива в река Трашлийска в местността Габрата. От м. Габрата се завива по черния път на север и до с. Костел се върви още 105 мин. /400 мин./. Пътят от м. Габрата до с. Костел е подробно описан в маршрут 70.1.

26

Връх Чумерна

 34

От вр. Чумерна към хижа Чумерна се тръгва по черен път на запад към вр. Кота 1513

35

От вр. Кота 1513 назад към вр. Чумерна

36

Руините на вр. Кота 1513

37

От билото на север към ски-пистата и хижа Чумерна под нея

38

Хижа Чумерна

43

Разклонът от северната страна на х. Чумерна

44

Майтапчийската маркировка по полегатата пътека от х. Чумерна към с. Мийковци

 

46

Камъкът Царския трон

47

Царският извор

48

Събирането на двете пътека под Царския извор

54

 Маркировката след събирането на двете пътеки

49

 Заслон Мийковска панорама

55

 От черният път за с. Мийковци назад към вр. Кота 1201

57

 И напред към вр. Боровец 

58

 При Дончова поляна черния път се изоставя и се продължава по пътека от другата страна на реката

61

 Пътеката извежда в центъра на с. Мийковци

65

 От центъра на с. Мийковци назад към началото на маркираната пътека

67

 Към вр. Турлата зад който е с. Костел

68

 От пътя към с. Костел назад към вр. Голяма чука

71

 От пътеката към с. Костел назад към махала Игнатовци на с. Мийковци

2014-02-03 221254

 Профил на маршрута

Прочетена 3433 пъти
   

В сайта са ползвани карта и GPS тракове от www.bgmountains.org

   
 
© ПЕЛИТКО - Планински пешеходен туризъм