58.2. гр. Априлци /кв. Острец/-р. Рибна-местност Бунаря-вр. Марагидик-х. Тъжа-вр. Устриката

Оценете
(1 глас)

58.2. гр. Априлци-местност Бунаря-вр. Марагидик-х. Тъжа-местност Смесите-вр. Устриката – слизане

Денивелация – 1200 м., време на движение – 5.00-5.30 ч., , разстояние – 15.5 км.

Маркировка: от вр. Устриката до х. Тъжа – бяло-червено-бяло и ЗКМ, от х. Тъжа до гр. Априлци – бяло-синьо-бяло

2014-02-04 095540

 Изтегли: GPS трак

        

     От връх Устриката /1840 м./ се тръгва на юг. След 15 мин. се достига до пътеката Ком-Емине /КЕ/ западно от връх Кръста /1850 м./. По пътеката КЕ се продължава на запад със слизане към долината на река Тъжа, като се следва трасето на римския път Марин проход. Денивелацията от вр. Устиката до река Тъжа е около 400 м. Пътеката КЕ слиза по вододелния рид Пашовица между реките Кръвенишки дол от север и Пашовско дере от юг. 10 мин. след вр. Кръста се достига до асфалтов път в местността Деветтях кладенци /25 мин. след началото/. Пътят слиза от връх Голям Кадемлия /2275 м./ и се спуска по открити поляни през местността Пашовица, като подминава кошара от дясната страна. След 15 мин. маркираната пътека изоставя черния път и завива на северозапад /40 мин. общо/. Влиза се в Гърмящата гора и след още 15 мин. стръмно слизане през нея се достига до р. Тъжа при долинното разширение Смесите /Лъката, Петоречието, Манастирчето/. От м. Смесите покрай няколко почивни станции се продължава водоравно по маркираната пътека или по черния път на запад срещу течението на река Тъжа. За 25 мин. последователно се преминава през местностите Варницата и Татарско дере /80 мин./. Достига се до водослива на река Тъжа с един от левите й притоци - потока Челеби егрек. На това място черният път завива в северна посока и продължгавма с изкачване към главното било при седловина Табиите. В древността при водослива на р. Тъжа с потока имало антична пътна станция, която била използвана и през Средновековието. Пътната станция била изградена и обслужвана от монаси при манстира в с. Тъжа. Заради монасите станцията носела името Манастира или Манастирчето. В началото на турското робство, заедно с големия манастира при с. Тъжа, била унищожена и пътната станция при днешната хижа Тъжа. В по-ново време до пътната станция била построена каменна мандра, която допълнително унищожила останките от старото съоръжение. От водослива към х. Тъжа се продължава, като се минава по мост над потока Челеби егрек. Излиза се в подножието на рида Челебията - вододел между Тъжа и Челеби егрек. От река Тъжа до хижата се върви 10 мин. /90 мин./. От хижа Тъжа към вр. Марагидик /1889 м./ се продължава по маркирана пътека в северозападна посока по голия и тревист рид Челебията. Денивелацията от хижата до върха е около 400 м. 20 мин. след хижата се достига до трасето на стария римски път Русалийската пътека /110 мин./. Пътят се пресича и изкачването продължава в северозападна посока. Върви се по голи баири, покрити с треви и хвойна. 25 мин. след пътя се изкачва ниско връхче, пресича се голата седловина между него и вр. Марагидик и след още 15 мин. се достига до върха /150 мин./.

      Най-характерното за вр. Марагидик е панорамата, която се открива от него. Върхът е лесно достъпен само от юг, а от другите си три страни е почти отнесен. На север от върха се спускат два рида, между които е долината на р. Рибна. Западният рид се нарича Граднишки дял и разделя Пръскалска река от запад и Рибна река от изток. Източният рид има две имена. Горната му част е отвесна и се нарича Черната стена. Името на Черната стена е свързано със събитията по време на Априлското въстание. Бягащите мирни жители на с. Ново село са обкръжени на върха и някои от тях предпочитат сами да скочат в пропастта. Долната част на този рид се нарича Чукарите, по името на два от върха по него - Долен и Горен чукар. От вр. Марагидик започва стръмно слизане по маркирана пътека на североизток по билото на рида Граднишки дял. Пътеката заобикаля върха от север и излиза от северозападната му страна. После по голи поляни в северозападна посока след 20 мин. достига до горския пояс, като за това време се губят около 250 м. височина /170 мин./. След 10 мин. пътеката минава покрай група от скали и излиза на поляна /180 мин./. При мъгла на поляната е възможно объркване. Трябва да се следва главната посока на слизане, а тя е на северозапад по билото на рида. След още 10 мин. се достига до малка седловина /190 мин./. Пътеката по билото продължава на северозапад с изкачване към нисък връх. На седловината не трябва да се продължава по билната пътека, а да се търси отклонение от нея надясно. Влиза се в стара и гъста букова гора, ниското връхче се заобикаля от изток и се продължава със стръмно слизане в северозападна посока. Минава се през местност с много паднали върху пътеката вековни букови дървета. 15 мин. след седловината се излиза на поляна в местността Бунаря /Мали Бунар/ /205 мин./. На поляната има паметник на загинали четници от четата на Цанко Дюстабанов. От поляната в югозападна посока се отделя маркирана пътека, която пресича река Турски дол и извежда в местността Турски рът. Денивелацията от горния край на гората до м. Бунаря е 300 м. От Бунаря надолу пътеката е по-широка и по-добре маркирана. Слиза се през гъсти гори, без панорамни гледки. 35 мин. след м. Бунаря се излиза от южната страна на безименния връх Кота 1048 /240 мин./. Пътеката си променя посока в североизточна, заобикаля водоравно върха от изток и излиза на голи поляни на седловината с вр. Седлото /981 м./. За 15 мин. от вр. Кота 1048 пътеката изкачва връх Седлото и завива на изток /255 мин./. Следва най-трудната част от слизането. Върви се през много гъста гора, в която просеката с маркировката се следи много трудно. Върви се до място, при което пътеката отново завива на североизток и слиза към долината на Рибна река. От завоя  до реката се върви по широка алея. От вр. Седлото до река Рибна се слиза за 20 мин. /275 мин./. В долината на реката има черен път, по който се продължава на север. След 10 мин. реката се пресича по мост и се излиза на поляна с къща на водното до нея в местността Пенкината стружна /стружна - дъскорезница//285 мин./. Няколко минути по-късно се достига до още една поляна при останките на Енчевската стружна. Малко след нея се влиза в махала. Боевци на кв. Острец. 15 мин. след Пенкината стружна пътят извежда в местността Локвата при водослива на реките Рибна и Острешка в кв. Острец /300 мин./. 

P5260223

От местността Кръста на запад към долината на река Тъжа

P5260224

Долината на река Тъжа отблизо

P5260225

Разклонът в м. Смесите

P5260226

От м. Смесите към долината на река Тъжа на юг

P5260227

Разклонът в м. Смесите

P5260229

Хижа Мандрата

P5260230

От долината на река Тъжа на запад към х. Тъжа

P5260231

От долината на река Тъжа на изток към вр. Устриката

 

47

Хижа Тъжа отблизо

P5260232

Хижа Тъжа

 

54

От х. Тъжа на изток към вр. Устриката

 

52

Разделът при х. Тъжа на фона на вр Юрушка грамада

 

P5260236

От пътеката към вр. Марагидик назад към хижа Тъжа

56

На вр. Марагидик /Русалка/

P5260240

Триангулачната точка на вр. Марагидик

P5260242

При мъгла изглежда, че маркировката от вр. Марагидик води право в пропастта

60

От вр. Марагидик се слиза първо на изток, после на север и накрая на запад

61

От вр. Марагидик на север към рида по който се слиза

P5260243

Паметникът в м. Бунаря в чест на убити четници от четата на Цанко Дюстабанов

P5260245

Информационна табела в м. Бунаря за екопътека По пътя на балканджиите

P5260246

Разклонът в местността Бунаря

2014-02-04 095604

Профил на маршрута

Прочетена 3827 пъти
   

В сайта са ползвани карта и GPS тракове от www.bgmountains.org

   
 
© ПЕЛИТКО - Планински пешеходен туризъм