58.1. гр. Априлци /кв. Острец/-седловина Табиите-вр. Зелениковец-вр. Устриката

Оценете
(0 гласа)

58.1. гр. Априлци /кв. Острец/-седловина Табиите-вр. Зелениковец-вр. Устриката – качване

Денивелация – 1150 м., време на движение – 4.30 – 5.00 часа, разстояние – 12.9 км.

Маркировка: от гр. Априлци до седловина Табиите – бяло-жълто-бяло, от седловина Табиите до вр. Устриката - немаркиран

2014-02-04 092946

 Изтегли: GPS трак

        

     От центъра на квартал Острец се тръгва на юг срещу течението на Острешка река. Достига се до махала Боевци, която е при водослива на Острешка река с река Рибна. Оттук към хижа Тъжа може да се продължи по три машрута. Първият е по долината на р. Острешка. Вторият е по долината на Рибна река с изкачване по рида Чукарите. Третият маршрут също тръгва по долината на р. Рибна и се изкачва към билото на планината по рида Граднишки дял. Описваният тук маршрут е най-популярният и се изкачва към хижа Тъжа по долината на река Острешка. От гр. Априлци до билото на планината се върви по трасето на стар римски път, известен като Марин проход.

     При последните къщи на махала Боевци се достига до паркинг с информацонни табели в местността Локвата. Излиза се от града и се продължава по асфалтов път на юг срещу течението на река Острешка. Върви се по тясна долина, оградена от рида Чукарите от запад и рида Коритото от изток. Напред по асфалтовия път последователно се преминава покрай три местности, в чието име се съдържа думата стружна - дъскорезница. 20 мин. след паркинга с табелите се достига до поляни с работеща кошара. От източната страна към поляните се стича поток. Покрай потока от асфалтовия път на изток се отделя черен път. Това е местността Анастасова стружна. 10 мин. по-нагоре се минава покрай голяма и нова чешма отляво на пътя /30 мин. след началото/. От чешмата за пръв път се вижда връх Марагидик /Русалка/ /1889 м./, който оттук изглежда далечен и недостижим. След още 10 мин. се минава по два по-остри завоя, за да се подмине поток и се достига до края на асфалта в местността Христова стружна /40 мин. общо/. До това място може да се дойде и с лека кола, защото пътят е в много добро състояние. От края на асфалта се продължава по черен път и след 20 мин. се достига до водослива на двата начални притока на Острешка река в местността Попова стружна /60 мин./. При водослива има останки от няколко разрушени сгради. В местността Попова стружна пътят свършва. Реката се разделя на две, като двата потока се пресичат последователно по два моста. От гр. Априлци дотук са изкачени около 250 м. денивелация. От Попова стружна следва по-стръмната част от маршрута.

     Към билото се продължава по пътека, която завива стръмно нагоре. Първо на запад, а после на юг пътеката се изкачва по вододела между потока, който изтича от Студения улей отдясно и един от притоците на река Острешка отляво. Върви се през букова гора, без гледки. Пътеката е добре маркирана и нагоре става все по-стръмна. 30 мин. след м. Попова стружна маркираната пътека излиза на черен път /90 мин./. Този черен път започва от махала Боевци, минава по долината на р. Рибна и пресича рида Чукарите. От разклона с черния път нагоре към билото на планината може да се продължи и по пътя и по пътеката. Пътят доста заобикаля, но се изкачва по-плавно. Пътеката върви по права линия нагоре и е по-пряка, но и много по-стръмна. Ако се продължи по пътеката, тогава по-нагоре тя на няколко места пресича черния път и след 10 мин. се изкачва на ниско връхче /100 мин./. От върха на юг се излиза на посторната и продълговата Дълга поляна. Това е силно наклонена поляна, по която все още си личат серпентините на римския път Марин проход. Както на много други места и тук серпентините на пътя се наричат Кривините. От пътеката на запад се вижда скалистата източна страна на връх Марагидик. Дългата поляна се изкачва за 20 мин., като в горния й край пътеката завива водоравно на югоизток и влиза в гората /120 мин./. Няколко минути след това пътят пресича Студения улей и достига до голямата каменна Тодорова чешма. Потокът, който захранва чешмата, изтича от местността Пенови дупки, която е високо горе под вр. Малагидик. От м. Попова стружна до Тодорова чешма са изкачени 600 м. денивелация. От чешмата се продължава водоравно на югоизток и след 10 мин. се излиза на главното било на седловина Табиите /Пресяката, Загорската кула/ - превал на Марин проход /130 мин./. Преди да се достигне главното било и седловина Табиите се пресичат останките на крепост от типа дема-преградна стена. Крепостта прегражда стария римски път, като започва от скалите западно от пътя и продължава на около 100 м. на изток. На източния край на преградната стена има запазени основи на кула. Предполага се, че там където днес минава съвременния черен път е имало още една кула. Смята се, че крепостта е построена по времето на византийския император Юстиниян за отбрана от нахлуващите от север варварски племена. През турското робство на седловината била построена кула, от която бил наблюдаван Марин проход. Кулата била наречена Загорска по старото име на стоящото северно от планината Ново село, което тогава се наричало Загоре. По време на руско-турската война седловината била преградена от турците с укрепления /табии/, откъдето идва и последното и име. Мястото се нарича още и Пресяката, защото при него Марин проход пресича планината. На седловина Табиите се събират двете южни разклонения на Марин проход - Русалийскат пътека откъм град Калофер и Тъжанската пътека откъм село Тъжа. Днес на няколко метра западно от седловината е построен хотел Табиите при който черният път се разделя на две. Зад хотел Табиите, в югозападна посока към вр. Юрушка грамада, продължава Русалийската пътека към гр. Калофер. Другият черен път, известен като Тъжанската пътека, слиза на юг към долината на река Тъжа. Южно под седловината се вижда и хижа Тъжа, построена на ниския рид Челебията. Зад хижата, от другата страна на река Тъжа, в местността Полугаря /полугар - място за нощувка на животни/, се виждат останките от някогашната римска пътна станция Манастира

      На седловина Табиите черният път се изоставя и се продължава по тясна пътека следваща главното било на изток. Билото на дълго разстояние напред е голо, почти изцяло покрито с гъста хвойна и  силно асиметрично. Южните склонове са затревени и плавно се спускат към долината на река Тъжа, а  северните и източните са скалисти и почти отвесни. От седловина Табиите на изток последователно се изкачват два върха, които не са отбелязани с имена на картата. Първият връх е Могилата/1678 м./, разположен точно срещу х. Тъжа. От Табиите към него все още няма хвойна. Върви се по затревен терен и се изкачват около 120 м. денивелация. Районът рядко се посещава от туристи, пътеката не е добре утъпкана и се губи в тревата. От Табиите до върха се върви 20 мин. /140 мин./. При вр. Могилата билото завива леко на североизток. Оттук пътеката влиза в много гъста и висока хвойна и не излиза от нея чак до вр. Устриката. Следващият връх по главното било на изток е Дядовото Радево /Колата//1660 м./. От вр. Могилата до вр. Дядовото Радево се върви 30 мин. /170 мин./. За разлика от плоския вр. Могилата връх Дядовото Радево е куполовиден и много обзорен. 20 мин. по-късно се слиза на седловината с вр. Зелениковец /1684 м./. Седловината е известна като Вълча могила, защото на нея има едно ниско и подобно на тракийска могила връхче. От седловината на юг се отделя пътека, която по долината на река Пожар дере слиза към р. Тъжа. При седловина Вълча могила билото на планината от север е отвесно и покрито със страховити скали. Част от скалите от северозападната страна на вр. Зелениковец се наричат Кървавата стена. По време на Априлското въстание от Кървавата стена в пропастта са хвърляни телата на избитите четници от с. Кръвеник. В западното подножие на вр. Зелениковец до пътеката има и две паметни плочи свързани с тези събития. От паметните плочи до върха се върви 10 мин. /200 мин./.

       Връх Зелениковец е особен връх, врязал се като клин север. От юг върхът е лесно достъпен, но от другите си три страни е отвесен и скалист. Гледан от предбалкана върхът има алпийски вид. При вр. Зелениковец билото завива рязко на югоизток. Следват слизане и качване към изцяло покрития с хвойна вр. Плочата /1713 м./. От вр. Зелениковец до вр. Плочата се върви 30 мин. /230 мин./. Вр. Плочата е широко и равно плато, откъдето идва и името му. В миналото върхът имал голямо стопанско значение, защото при него се събирали землищата на три околии. От вр. Плочата следва слизане към голата седловина Мандрата. Южно от нея в долината на Кръвенишки дол /Зеленишко дере/ се виждат останките от Кръвенишката мандра. По долината на Кръвенишки дол също слиза пътеката от билото към р. Тъжа. Пак от тази седловина на североизток по рида Мусин дял слиза пътека на североизток към с. Кръвеник. Следващият билен връх Устриката /1840 м./ е доста по-висок от преминатите досега. Изкачването от седловина Мандрата до вр. Устриката е по-продължително и става за 40 мин. /270 мин./

 

P5260206

Квартал Острец на гр. Априлци и пътят по река Острешка

P5260168

Новата чешма след местността Анастасова стружна

P5260187

Към ридът вляво по който става изкачването между Студения улей и река Острешка

P5260171

Тодорова чешма над Дългата поляна

P5260176

От седловина Табиите на юг към х. Тъжа

 

07

Хотел Табиите и отзад вр. Юрушка грамада

13

От вр. Могилата към вр. Марагидик и седловина Табиите

12

От вр. Могилата на запад

15

От вр. Могилата на изток към върховете Дядовото Радево и Зелениковец

 

20

Към вр. Могилата и седловина Табиите от вр. Дядовото Радево

21

Към вр. Зелениковец от вр. Дядовото Радево

P5260199

На север към кв. Острец и река Острешка

P5260204

Кървавата стена под вр. Зелениковец

P5260202

Паметната плоча до Кървавата стена

P5260208

На вр. Зелениковец

36

Към върховете Дядовото Радево и Могилата от вр. Зелениковец

P5260210

   От вр. Зелениковец към върховете Плочата и Устриката

P5260216

На плоския връх Плочата

213

От вр. Плочата към вр. Зелениковец

P5260219

От плочата към Устриката

P5260221

На вр. Устриката

2014-02-04 093015

Профил на маршрута

Прочетена 3431 пъти
   

В сайта са ползвани карта и GPS тракове от www.bgmountains.org

   
 
© ПЕЛИТКО - Планински пешеходен туризъм