54.2. с. Чифлик-рид Сергев дял-вр. Мишата поляна-вр. Боба-седловина Ветровити преслап-х. Козя стена

Оценете
(0 гласа)

54.2. с. Чифлик-рид Сергев дял-вр. Мишата поляна-вр. Боба-седловина Ветровити преслап-х. Козя стена – слизане

Денивелация – 1000 м., време на движение – 3.30 – 4.00 часа, разстояние – 14.8 км.

Маркировка: от х. Козя стена до Сергев дял – бяло-червено-бяло и ЗКМ, от билото до с. Чифлик - немаркиран

2014-02-12 142304

 Изтегли: GPS трак

     

     От главното било на Стара планина на север към село Чифлик се спускат няколко рида, които местните наричат дялове. Това се ридовете Тумин дял, Кози дял и Сергев дял. Най-дългият маршрут от х. Козя стена към с. Чифлик е този по рида Сергев дял. От х. Козя стена се тръгва по пътеката Ком-Емине на североизток. Върви се по голи поляни южно от главното било. Пътеката на изток до вр. Козя стена се нарича пътека Коли кон. След 15 мин. водоравен ход се излиза на седловина Ветровити преслап, между върховете Котето /1600 м./ от запад и Кучето /1620 м./ от изток. По средата на седловината е паметникът на загиналия от лавина хижар Петко Дачев. През зимата от хижата до седловината трябва да се върви само по билото с изкачване на вр. Котето. На седловина Ветровити преслап пътеката се разделя. На североизток се отделя пътека, която по рида Тумин дял слиза към с. Чифлик и х. Хайдушка песен. През лятото тази пътека заобикаля вр. Кучето от запад. От седловина Ветровити преслап лятната пътека КЕ заобикаля вр. Кучето от юг. През зимата от седловина Ветровити преслап и двете пътеки  изкачва вр. Кучето и се разделят на върха му. Зимната пътека е обезопасена с късо въже и ЗКМ. Денивелацията от седловината нагоре е малка и върхът се изкачва за 15 мин. /30 мин. след началото/. На връх Кучето няма отметка за връх, а от северната му страна има малък паметник.

      През лятото пътеката КЕ заобикаля вр. Кучето от юг, като 5 мин. след седловина Ветровити преслап достига до нов разклон. От пътеката КЕ се отделя маркирано отклонение, което на изток през вр. Голямо Орозтепе /1454 м./ се спуска към с. Христо Даново. На разклона пътеката КЕ завива на североизток и достига почти до котата на вр. Кучето. Заобикаля го от юг, след което заобикаля от юг и следващият вр. Боба /Баба/ /1707 м./. Връх Боба е двуглав и пътеката минава през малка седловина между двете му коти. Зимната пътека продължава от вр. Кучето по билото и след 15 мин. изкачва и вр. Боба /45 мин. общо/. На вр. Боба има отметка за връх. От вр. Боба следва спускане на изток към седловина Червената локва. Лятната и зимната пътеки се събират източно от вр. Боба и отново се разделят на седловината. От вр. Боба до седловината се слиза за 10 мин. /55 мин./. В  източния край на Червената локва зимната пътека започва стръмно изкачване към алпийския връх Козя стена /1670 м./. Лятната пътека за 35 мин. заобикаля вр. Козя стена водоравно от юг /90 мин./. Излиза се от източната страна на върха, на седловина при паметник на загинали съветски летци. Тази седловина е границата между два от дяловете на Троянска планина. Оттук на запад до вр. Ушите /1637 м./ планината се нарича Кендабалкан. От седловината на изток до шосето Троян-Кърнаре планината се нарича Горялата планина или Бальова планина. Тук завършва и пътеката Коли кон. Двата дяла на Троянска планина рязко се отличават един от друг. Кендабалкан е със скалисто било, наречено Трионите, и с отвесни склонове на север. Бальова планина е с широко било и полегати склонове, покрити с треви и ниски храсти. Някога Бальовата планина била притежание на стария троянски чорбаджийски род Бальовците. Чорбаджията Петър Балевски натрупал богатство от “откупни права”, които получавал от турците срещу подкуп. Така например, който минел покрай неговата кръчма, трябвало да пие по една ракия. И да пиел, и да не пиел чорбаджията му я вписвал като вересия. Друго право било първи да откупува животните от селяните и то на цена каквато той определи. Получените пари влагал в имоти около Троян и с. Чифлик. През лятото давал пасищата под наем и затова планината била наречена на негово име. От седловината с паметника на летците се отделя пътека на североизток към село Чифлик. Пътеката не е маркирана и затова при мъгла е по-добре от седловината да се продължи още малко по пътеката КЕ на изток.

      От седловината лятната пътека КЕ продължава на североизток, като подсича водоравно от север първият връх на Горялата планина - връх Кота 1681. Пътеката към с. Чифлик върви успоредно с пътеката КЕ и малко под нея. При вр. Кота 1681 от главното било на планината в североизточна посока се отделя рида Сергев дял, който разделя реките реките Габровщица от запад и Зеленика от изток. 20 мин. след седловината с паметника пътеката достига до разклон от северната страна на Кота 1681 /110 мин./. На разклона от пътеката КЕ се отделя черен път, който слиза на север по билото на рида Сергев дял. Тук пътеката КЕ се напуска и се продължава по черния път. Следва слизане на североизток, при което се губят около 200 м. височина. Пътят, който следва билото на рида Сергев дял, използва трасето на стария римски път Прекосите, който бил алтернативен на пътя Троян-Кърнаре в участъка от с. Бели Осъм до билото на планината. Пътят пресичал билото на планината през седловина Падалата, източно от вр. Кота 1681. На седловина Падалата, както си личи от името, имало хан, в който пътниците можело да нощуват. От главното било на планината на север пътят се спуска плавно през голи обзорни поляни и след 10 мин. достига до голямата пресъхнала чешма Конярника /120 мин./. След чешмата наклонът става по-водоравен, а пътят завива на север и достига до подножието на първия по-ясно изразен връх по билото на рида Серген дял - връх Мишата поляна /1291 м.//130 мин./. По поляните около върха има многобройни къртичини, които са дали името му. Тук билото на рида се стеснява поради което в древността на това място била изградена землената преградна крепост Прякопите. Виждат се и основите на няколко сгради. Учените датират преградната крепост от периода 4-6 в. След Мишата поляна пътят влиза в гора и 10 мин. по-късно достига до вр. Яловата могила /1266 м.//140 мин./. Върхът се заобикаля от изток, след което следва стръмно спускане през гората. 15 мин. по-надолу се достига до два последователни разклона към с. Чифлик /155 мин./.

     Разклоните се намират южно от безименния връх Кота 1080. При разклоните ридът Сергев дял завива на североизток и през върховете Машалова поляна /машалова - от машаллах-браво/ /1059 м./ и Сергев дял /927 м./ слиза към село Бели Осъм. От разклоните старият римски път продължава по билото на рида на североизток към с. Бели Осъм. Долната част на този път се охранявало от крепостта Калето /Гладът/, която се намира на около 1.2 км. северозападно от центъра на селото. От разклоните към с. Чифлика се продължава по левия път на северозапад със стръмно слизане към р. Габровщица. Пътят пресича изоставени ниви и след 30 мин. достига до реката /185 мин./. Габровщица се пресича по мост, след който се продължава на север по много широк и добре поддържан черен път. 25 мин. след моста се достигат първите къщи на село Чифлик при водослива на реките Габровщица и Бели Осъм /210 мин./.   

25

Хижа Козя стена

54

Към х. Козя стена и седловина Ветровити преслап

26

От хижа Козя стена към върховете Кучето и Боба 

29

Паметникът на загиналия от лавина хижар Петко Дачев на седловина Ветровити преслап

33

От седловина Ветровити преслап назад към хижа Козя стена

30

От седловина Ветровити преслап нагоре към вр. Кучето

P5230022

Въжето от западната страна на вр. Кучето

 P5230020

Паметникът на вр. Кучето

P5230026

На вр. Боба

P5230029

Паметникът на съветските летци

P5230030

Ридът Сергев дял и разклонът от пътеката Ком-Емине към него 

P5230041

Мишата поляна 

P5230043

От Мишата поляна назад към главното било

P5230045

Слизането от рида Сергев дял към река Габровщица

P5230049

От долината на река Габровщица на север към село Чифлик

2014-02-12 142331

 Профил на маршрута

Прочетена 9813 пъти
   

В сайта са ползвани карта и GPS тракове от www.bgmountains.org

   
 
© ПЕЛИТКО - Планински пешеходен туризъм