54.1. с. Чифлик-рид Тумин дял-заслон Дачо Дачев-седловина Ветровити преслап-х. Козя стена

Оценете
(0 гласа)

54.1. с. Чифлик-рид Тумин дял, заслон Дачо Дачев-седловина Ветровити преслап-х. Козя стена – качване

Денивелация – 850 м., времe на движение – 2.00-2.30 часа, разстояние – 6.3 км.

Маркировка: от с. Чифлик до седловина Ветровити преслап бяло-жълто-бяло, от седловина Ветровити преслап до х. Козя стена – бяло-червено-бяло

2014-02-12 141403

 Изтегли: GPS трак

  

     Село Чифлик е тясно и дълго село, разположено на много километри по течението на река Бели Осъм. От Чифлик към х. Козя стена е добре да се тръгне от най-западният край на селото. Маршрутът започва от хотелите около минералния извор при водослива на река Бели Осъм с река Козещица. Реките Бели Осъм и Козещица се разделят от рида Тумин дял /Тъмен дял/. Пред хотел Дива има малък площад, от който към планината тръгват два черни пътя. Първият черен път се изкачва покрай река Козещица срещу течението й на юг. Този път завършва при сливането на началните потоци, от които се образува реката. Потоците извират от връх Козя стена /1670 м./ и затова реката се нарича Козищица. От края на пътя се продължава по пътека в западна посока. Пътеката пресича поляната Киселинча и излиза на билото на рида Тумин дял. Този маршрут някога е бил маркиран и към х. Козя стена се е вървяло по него. Сега пътеката е премаркирана. Площадът пред хотел Дива се пресича в западна посока и веднага след неговия край се тръгва наляво по маркирана пътека. Пътеката следва билото на рида Тумин дял, като по права линия се изкачва по-много стръмен склон в югозападна посока. Част от стръмнината може да се преодолее по-лесно, като от площада пред хотел Дива се тръгне на запад по втория черен път. Черният път пресича няколко поляни, завива нагоре и на юг и чрез няколко серпентини постепенно се изкачва на билото на Тумин дял. 35 мин. след началото черният път и пътеката се събират на билото на рида и продължават заедно по него в югозападна посока. Маркировката е бяло-жълто-бяло и табелки. В началото е рядка, но нагоре става все по-гъста. Върви се по черния път, като изкачването е плавно и без напрежение. Част от завоите между серпентините могат да се съкратят по преки пътеки. Всички отбивки от пътя са добре маркирани. Върви се през гора и без гледки. 25 мин. след събирането на пътя с пътеката се достига до подножието на вр. Тумин дял /1182 м./ /60 мин. общо/.

     Пътят заобикаля вр. Тумин дял от запад малко под темето му и излиза от южната му страна в местността Папратлива поляна. От с. Чифлик до поляната са изкачени около 500 м. височина. От поляната се открива първата панорама към билото на планината и вр. Козя стена. Папратливата поляна се пресича, влиза се отново в гора и след 15 мин. пътят завива наляво и на юг /75 мин./. При завоя от черния път се отделя маркирана пътека. Продължава се по пътеката, която завива надясно от пътя в югозападна посока. 15 мин. по-нагоре пътеката достига до разклон, при който се събира с пътеката от х. Хайдушка песен. /90 мин./. Двете пътеки се сливат до малка поляна, на която има дървен заслон, известен като заслон Дачо Дачев. От Папратлива поляна до заслона се изкачват още около 200 м. денивелация. Около заслона са поставени няколко големи информационни табели. След поляната със заслона обединената пътека продължава на юг. Оттук до края на гората следва стръмно 15 минутно изкачване /105 мин./. Пътеката излиза над горския пояс при панорамна площадка в северното подножие на вр. Кучето /1620 м./. От площадката се открива панорама към главното било на юг и долината на Рогачева гора на запад. След панорамната площадка лятната пътека отново влиза за кратко в гора и заобикаля вр. Кучето водоравно от запад. Западният склон на вр. Кучето е много стръмен и силно лавиноопасен. През зимата от  площадката се продължава по билото на рида Тумин дял, като вр. Кучето задължително се изкачва. През лятото от площадката пътеката за 10 мин. заобикаля вр. Кучето и излиза на главното било при седловина Ветровити преслап /115 мин./. На седловината е паметникът на загиналия хижар Петко Дачев. Към хижа Козя стена се продължава на югозапад по пътеката Ком-Емине. След Ветровити преслап водоравно се подсича от юг голото било под вр. Котето /1600 м./ и след 15 мин. се достига хижа Козя стена. /130 мин./. През зимата от седловината трябва да се продължи към хижата с изкачване по билото към вр. Котето и слизане от него към хижата.

 

01

Хотел Дива в западния край на село Чифлик и главното било над него

02

Връх Тумин дял от Папратлива поляна 

03

Папратлива поляна, пътеката и главното било над тях

 

38

Разклонът при заслон Дачо Дачев

 

39

Заслон Дачо Дачев

 

04

Долината на Рогачева река от пътеката 

 

05

От панорамната площадка на юг към вр. Кучето и седловина Ветровити преслап

 

34

Седловина Ветровити преслап

 

29

Паметникът на загиналия от лавина хижар Петко Дачев на седловина Ветровити преслап

 

30

Разклонът на седловина Ветровити преслап и вр. Кучето

 

33

Пътеката от седловина Ветровити преслап към х. Козя стена

 

26

От хижа Козя стена към върховете Кучето и Боба

 

54

Към х. Козя стена и седловина Ветровити преслап

 

25

Хижа Козя стена

 

2014-02-12 141431

Профил на маршрута

Прочетена 2420 пъти
   

В сайта са ползвани карта и GPS тракове от www.bgmountains.org

   
 
© ПЕЛИТКО - Планински пешеходен туризъм