46.4. с. Бойковец-рид Дървения кръст-местността Шиндарника-седловина Въртележката-вр. Венеца

Оценете
(0 гласа)

46.4. с. Бойковец-рид Дървения кръст-местността Шиндарника-седловина Въртележката-вр. Венеца – слизане

Денивелация – 800 м., време на движение - 5.00-5.30 часа, разстояние – 14.8 км.

Маркировка: от м. Канделева поляна до м. Шиндарника – бяло-синьо-бяло, в останалата част немаркиран

 2014-02-03 131231

 Изтегли: GPS трак

   

    От връх Венеца /1368 м./ се тръгва по черен път в западна посока. Пътят достига до ръба на скалните венци и извива покрай тях на юг. След последните скални венци пътят влиза в букова гора и слиза в югоизточна посока към Копарлива поляна. 45 мин. след вр. Венеца черният път излиза на поляната и се влива в основния билен черен път. От поляната се продължава по основния път по билото на рида Шиндарника на изток с изкачване към връх Малкия Елак /1414 м./Следва се бяло-синята маркировка от хижа Рудината към хижа Чавдар. Връх Малкия Елак се заобикаля от южната му страна и 20 мин. след Копарлива поляна се излиза на втора поляна в местността Маринковец /65 мин. след началото/. При поляна Маринковец черният път завива на юг и заобикаля връх Големия Елак /1505 м./ от запад. След 30 мин. пътят излиза от гората при седловина Въртележката, която сенамирамежду върховете Големия Елак от север и Звездец /1655 м./ от юг /95 мин./. От седловина Въртележката се продължава по черния билен път в южна посока. Пътят подминава плитка седловина по билото и се изкачва към вр. Звездец. В плитката седловина е изворът Хайдушки кладенец, който дава началото на река Кобиля. От Хайдушкия кладенец в източна посока се отделя пътека по река Кобиля към с. Бойковец. Черният път подминава Хайдушкия кладенец, продължава на юг и достига до разклон в северното подножие на вр. Звездец. От седловина Въртележката до разклона северно от вр. Звездец се върви 45 мин. /140 мин./. На юг продължава черен път, който изкачва вр. Звездец. При разклона основният черен път напуска билото на рида Шиндарника, изкачва се на следващия рид Дървения кръст  и по него траверсира водоравно североизточните склонове на вр. Звездец. Пътят върви водоравно по голи поляни през местността Горен напой и 40 мин. след разклона с плавен наклон по границата с гората слиза при поляна с фургон в местността Долен напой /180 мин.//напой - изкопани в мочурлива местност дупки за напояване на добитък/. Южно от местностите Горен и Долен напой има един дол, който се нарича Долчината. В този дол около стария римски път има следи от стари зидове. Това най-вероятно са останки от преградна стена, която преграждала движението по римския път и насочвала пътниците да минават през специална врата в стената.

    От вр. Звездец на североизток към с. Бойковец се спуска рида Дървения кръст, който разделя долините на реките Кобиля от север и Варнишки дол от юг. По този рид от м. Долен напой към с. Бойковец се спуска черен път. При поляната с фургона основният черен път с маркировката се напуска и се продължава на североизток по по-слабо използвания черен път. Поляната с фургона в местността Долен напой се намира на около 1500 м.н.в., а до село Бойковец остават 800 метра денивелация. От м. Долен напой следва стръмно спускане по рида Дървения кръст през гъсти букови гори. 30 мин. след поляната с фургона се достига до малка полянка, на която има два скромни паметника /210 мин./. Те бележат местата на братски могили, в които са погребани загинали в боевете около вр. Звездец руски войници по време на руско-турската освободителна война. Заради паметниците цялата местност около тях се нарича местност Паметниците. Тук пътят се раздвоява, като трябва да се продължи по левия път в североизточна посока. Следват още 35 мин. стръмно спускане и черния път достига до голата седловина Бръшляновец, югозападно от безимения връх Кота 1170 /245 мин./. До тази седловина вододелният рид се нарича Дървения кръст, а от седловината надолу - рид Бръшляновец. Седловината се пресича от черен път, който е прокаран върху едно от трасетата на римския път Калдърмата /Етрополски проход/. Към с. Бойковец може да се продължи по няколко начина - по черния път, по пряка пътека северно от вр. Кота 1170 и по билото на рида Бръшляновец през връх Бесна чукла /1090 м./. Най-пряко е слизането по пътеката северно от вр. Кота 1170. Тя се спуска на североизток към долината на река Кобиля, като на няколко места пресича черния път. 45 мин. след седловината пътеката слиза при река Кобиля до мост и зелен фургон северно от него /290 мин./. При моста над река Кобиля има разклон. На север продължава черен път, който води към центъра на село Бойковец. Друг черен път се изкачва на запад по долината на р. Кобиля към билото на планината. На разклона се продължава на изток покрай река Кобиля, по левия долинен склон. След 15 мин. се достигат първите къщи на село Бойковец в махала Кобиля /305 мин./. По-надолу в Дилковската махала реката се пресича още два пъти по мостове. 20 мин. след влизането в махала Кобиля пътят достига до следващия мост над реката в местността Падалото при шосето Бойковец-Етрополе /325 мин./. Някога тук се намирал прочутия хан Бръшляновско падало. През турското робство на турците било забранено да отсядат в близкия град Етрополе. Като дервенджийско селище пазещо проходите гр. Етрополе имал привилегията в него да не отсядат и да не се заселват турци. Пътниците турци по Етрополския проход били принудени да отсядали в хановете /падалата/ около града. Най-прочутият хан в който турците отсядали бил Бръшляновското падало. На 100 м. източно от шосето и поляната на която бил Бръшляновското падало днес се намира бойковската махала Кожовото. При махала Кожовото река Кобиля пресича шосето за гр. Етрополе, влива се в река Лопушница и двете реки образуват река Равна.

 

01

 На една от котите на вр. Венеца

02

 От ръба на скалния венец на север към х. Рудината

39

 Къщата на Канделева поляна и разклона до нея

41

 Разклонът в местността Маринковец

23

 Седловина Въртележката

06

 Паметникът до седловина Въртележката

18

 От седловина Въртележката на юг   

46

 От билото на рида Шиндарника назад към седловина Въртележката

P2240163

 Фургонът в местността Долен напой и разклона до него

10

 Един от паметниците по рида Дървения кръст

57

 Разклонът при първия мост на река Кобиля

58

 От село Бойковец назад към билото и вр. Големия Елак

59

 И напред към вр. Бачиище

01

 Разклонът на шосето при водослива на река Кобиля с река Равна

2014-02-03 131259

Профил на маршрута

Прочетена 1625 пъти
   

В сайта са ползвани карта и GPS тракове от www.bgmountains.org

   
 
© ПЕЛИТКО - Планински пешеходен туризъм