46.2. с. Бойковец-р. Лопушница-седловина Равно буче-вр. Венеца

Оценете
(0 гласа)

46.2. с. Бойковец-р. Лопушница-седловина Равно буче-вр. Венеца - качване

Денивелация – 600 м., време на движение – 3.30-4.00 часа, разстояние – 11 км.

Маркировка: от с. Бойковец до седловина Равно буче – бяло-жълто-бяло, от седловина Равно буче до вр. Венеца – бяло-синьо-бяло

 2014-02-03 114114

  Изтегли: GPS трак

    

    Маршрутът започва от най-южната махала на село Бойковец - махала Кожовото. Махалата се намира при водослива реките Кобиля и Лопушница. След сливането си двете реки образуват река Равна. При махала Кобиля от главно било на планината слиза римския път Калдърмата /Етрополски проход/. Тук при водослива на реките Кобиля и Лопушница някога се намирал прочутия хан Бръшляновско падало в който отсядали предимно турските пътници по Етрополския проходМестността е днес носи името Падалата /падало - място за нощувка и смяна на конете/От моста над р. Кобиля се тръгва по шосето на северозапад към центъра на с. Бойковец, като се върви срещу течението на река Лопушница. Разстоянието от първите къщи при река Кобиля до най-западния край на селото е около 5 км. След последните най-западни къщи на селото се достига до разклон на обширна поляна. Основният път продължава на запад по долината на р. Лопушница. От поляната се отделя черен път на север към Било планина. При разклона се продължава по черния път срещу течението на р. Лопушница на запад. Няколко метра след разклона черният път е преграден с бариера. От началото на маршрута в махала Кожовото до бариерата се върви 60 мин. След бариерата се подминава още един разклон със страничен път, който се отделя на север. Пътят покрай р. Лопушница е широк и равен, намира се в много добро състояние и по него съвсем плавно и неусетно се набира височина. По пътя е поставена рядка жълто-бяла маркировка, но по-гъста не е и необходима, защото няма много разклонения. 10 мин. след бариерата се достига до мост, след който има пейки, маса и ново разклонение на север /70 мин. след началото/. 15 мин. по-нагоре реката се пресича по втори мост след който се достига до кът за отдих с беседка и чешма /85 мин. общо/. До тях има бетонно водохващане на което е мацната една от редките маркировки. Веднага след беседката се подминава разклон на юг към долината на река Долна Марщица. Основният път пресича р. Долна Марщица по голям мост южно от който се вижда голямо бетонно водохващане. След големия мост над Долна Марщица се минава по още един, по-малък мост. 15 мин. след беседката с чешмата пътят излиза на голяма равна поляна при водослива на р. Лопушница с река Марщица /100 мин./. Поляната е превърната в депо за отсечени дървета от околните гори, които в момента интензивно се изсичат. При водослива пътят се раздвоява, като двата му края продължават по долините на Лопушница и Марщица. На разклона при поляната се продължава с по-стръмно изкачване наляво по р. Марщица. 10 мин. по-нагоре се достига до нов разклон /110 мин./. Основният черен път напуска долината на реката и се изкачва в южна посока. На този разклон се продължава по по-слабо използвания черен път на запад по р. Марщица. Само след няколко минути се излиза на нова поляна при водослива на реките Горна Марщица и Средна Марщица.

    При този водослив от черния път се отделя пряка маркирана пътека към хижа Рудината. На разклона се продължава по черния път, който завива леко на югозапад към най-ниското място по билото на планината - седловина Равно буче /Предела/. При водослива на реките Горна и Средна Марщица пътят напуска Било планина и навлиза в Същинска Етрополска планина. Няколко минути след водослива се достига до нов разклон. От пътя се отделя пряка маркирана пътека към седловина Равно буче. От напускането на основния път до този разклон се върви 10 мин. /120 мин./. На разклона е добре да се завие към седловина Равно буче, защото прекият път напред към връх Венеца /1368 м./ е затрупан с паднали дървета. Ако се продължи напред, се достига до падналите дървета и при тях без пътека се завива на запад към рида Шиндарника, който се отделя от главното било на планината на север от връх Звездец /1655 м./. Няколко минути след падналите дървета се достига до билото на рида Шиндарника при маркираната пътека от х. Чавдар към х. Рудината. Разстоянието от разклона към седловина Равно буче до маркираната пътека се изминава за 30 мин. /150 мин./. След излизането на маркираната пътека се продължава по нея на юг с изкачване на стръмен склон в местността Промката. По билото на рида Шиндарника е минавал римски път, който в този участък си личи много добре. След 20 мин. изкачване се достига до разклон при голямо дърво с многобройни табелки по него /170 мин./. Оттук маркираната пътека идваща откъм х. Рудината продължава водоравно на юг към х. Чавдар. Към вр. Венеца се завива на запад по пътека с рядка и остаряла маркировка. Връх Венеца е платовиден, без ясно изразена кота за връх. От западната си страна върхът е като отрязан. Под ръба има високи и дълги скални венци, които са дали името му. От дървото с табелките на запад към вр. Венеца пътеката постепенно преминава в черен път, който достига до вр. Венеца и при него завива на юг. От ръба при вр. Венеца се открива прекрасна панорама на запад към долината на река Бебреш и Мургашкия дял на Стара планина. От разклона при дървото с табелките до ръба се върви 20 мин. /190 мин./. Най-красивата панорама от венците се открива, ако от вр. Венеца се повърви по черния път още 10 мин. в южна посока /200 мин./.  

 

01

Началото на село Бойковец на фона на планината Било

02

В центъра на село Бойковец

01

Мостът с разклона към Ломския рът и билото на планината Било

11

Разклонът при последните къщи на селото

12

Черният път към хижа Рудината

16

Разклонът на поляната при водослива на реките Равна и Суха /Лопошница/

17

От билото към водослива на реките Равна и Суха

14

Седловина Равно буче

32

Вр. Венеца от вр. Четковец

26

Разклонът при маркираното дърво в гората под вр. Венеца

31

От вр. Венеца към вр. Четковец, местността Рудината и хижа Рудината

33

На една от котите на вр. Венеца близо до западния му ръб

2014-02-03 114141

 Профил на маршрута

Прочетена 5853 пъти
   

В сайта са ползвани карта и GPS тракове от www.bgmountains.org

   
 
© ПЕЛИТКО - Планински пешеходен туризъм