45.1. гр. Правец-Рогочева река-вр. Чучул могила

Оценете
(0 гласа)

45.1. гр. Правец-река Рогочева-вр. Чучул могила – качване

Денивелация – 850 м., време на движение – 3.00-3.30 часа, разстояние – 10 км.

Немаркиран

2014-02-03 110646

   Изтегли: GPS трак

 

     Маршрутът започва от паркинга пред голф-игрището в най-западния квартал на гр. Правец – кв. Скъравна. От паркинга се тръгва на запад край последните къщи на града. Извън него се продължава по черен през голи поляни и обрасли с драки дерета. Целта е да се достигне до най-удобния подход към планината – асфалтовия път по река Рогочева /Бистрица/Язовир Правец и  голф-игрището остават от дясната /северна/ страна на пътя. Черният път минава покрай няколко махали извън града и след 40 мин. достига до асфалтов път. Шосето от север, откъм село Разлив. От селото пътят минава под мост на магистрала Хемус и достига до подножието на планината. На разклона се продължава по асфалтовия път, който след няколкостотин метра става черен. Навлиза се в планината и 10 мин. след излизането на асфалта се достига до нов разклон в местността Кюнците /50 мин. след началото/. На дърветата до разклона са поставени две туристически табелки, насочващи да се продължи по левия път. Това е пътят към билото на рида Гребеня - вододел между реките Рогочева от запад и Правешка Лъкавица от изток. По левия път след 5 мин. стръмно изкачване се достига до портал и телена ограда. Пътека край оградата няма. Редът Гребеня е най-удобния подход към билото на планината. В миналото по него е имало маркирана пътека, която достигала до билния вр. Чучул могила /1352 м./. Сега достъпът оттук към билото на рида е невъзможен. При разклона с табелките е най-добре да се продължи по десния път. След 20 мин. се излиза до асфалтов път в долината на река Рогочева /70 мин. общо/. Продължава се по асфалтовия път на юг срещу течението на реката. След 5 мин. се минава покрай заслон отляво на пътя, а след още 5 мин. се достига до бариера /80 мин./. Минава се зад бариерата и се продължава по асфалта покрай водохващане с няколко големи сгради до него. Зад водохващането асфалтовият път свършва.

      В края на асфалта се достига до троен разклон. Тръгва се по най-левия път, покрай един от десните притоци на река Рогочева. 10 мин. след бариерата се достига до сечище /90 мин./. Пътят покрай река Рогочева се изоставя. Реката се пресича и се продължава по черен път на юг и нагоре към билото на планината. Местността представлява огромно сечище и е гъсто набраздена от черни трупчийски пътища. Посоката е само нагоре и на юг. Изкачват се около 250 м. денивелация и след 25 мин. се достига до място, при което пътят завива рязко на запад /115 мин./. Пътят се напуска и към билото се продължава без пътека в югоизточна посока. Сечището свършва точно на това място. Оттук нагоре се върви през вековна букова гора. Целта е да се излезе на най-ниското място на билото. Това е седловина Атанасова бичкия между върховете Маняков камък /1439 м./ от запад и вр. Кота 1325 от изток. Теренът към билото е извънредно труден за изкачване. Склонът под самото било е много стръмен, прескачат се множество паднали дървета и каменни реки, а пътека липсва. В зависимост от възможностите и от сезона пътят до билото се изминава за 60-120 мин. /210 мин./. На билото се излиза на черен път по който може да се продължи на запад към х. Рудината или на изток към Правец, Бойковец и Етрополе.

 

01

От паркинга на голф игрището към язовир Правец и "Шатрата"

02

През полето се върви на запад. От север остава язовира.

04

Към село Разлив и моста на магистралата под който минава асфалтовия път към река Рогочева

05

Разклонът рид Гребеня-река Рогочева

06

Краят на пътя към рида Гребеня при портала с телената мрежа

07

Бариерата и сградите при водохващането на асфалтовия път по река Рогочева

08

Водохващането се заобикаля от запад

09

Тройният разклон зад водохващането

12

Сечището и черните пътища по него

15

Връх Маняков камък

 14

Връх Чучул могила от билния черен път

2014-02-03 110716

Профил на маршрута

Прочетена 1521 пъти
   

В сайта са ползвани карта и GPS тракове от www.bgmountains.org

   
 
© ПЕЛИТКО - Планински пешеходен туризъм