28.2. гр. Шипка-х. Теменуга-седловина Копаците-Паметникът на свободата на вр. Шипка

Оценете
(1 глас)

28.2. гр. Шипка-х. Теменуга-седловина Копаците-вр. Шипка - слизане

Денивелация - 700 м., време на движение - 2.00-2.30 часа, разстояние - 7.4 км.

Маркировка: от Големия руски паметник до седловина Копаците - бяло-червено-бяло и ЗКМ, от седловина Копаците до гр. Шипка - бяло-жълто-бяло

 

2014-02-02 140050

Изтегли:  GPS-трак

    

  От Паметника на свободата на връх Шипка /1329 м./ към град Шипка се тръгва  по дългите стълби на североизток. В тази посока след 10 мин. се слиза до Големия руски паметник и Стоманената батареякъдето се достига до билната пътека Ком-Емине /КЕ/. Оттук към гр. Шипка може на се слезе по две маркирани пътеки. Първата пътека се спуска в югоизточна посока по старото трасе на Шипченския проход и е подробно описана в маршрут 28.1. От Стоманената батарея, втората пътека се насочва по главното било на планината на изток, като първоначално следва маркировката на пътеката КЕ. От оръдията на батареята на изток се вижда дълбоката седловина Копаците, до която може да се достигне по продълговата наклонена поляна. Ако за слизане към гр. Шипка се избере втората пътека, тогава от Стоманената батарея се тръгва по маркировката на пътеката КЕ на изток и по наклонената поляна след 30 мин. се слиза до седловина Копаците /40 мин. след началото/. При слизането от лявата страна на пътеката остава шосето Шипка-Бузлуджа. Копаците /копак - изкоренена гора/ представляват гола и равна поляна, разположена между върховете Шипка от запад и Малък Търсовец /1355 м./ от изток. Денивелацията от вр. Шипка до седловината е около 150 м. В гората по краищата на седловината се намират изоставената хижа Копаците и бунгалата на няколко почивни станции. Седловина Копаците е възлово кръстовище, от което се отделят няколко важни за района пътеки. Оттук към гр. Шипка на юг се спускат две пътеки. Първата от тях слиза през местността Момин гроб, а втората през ведомствената хижа Теменуга. От седловината се отделя още една пътека, която през връх Кокошката /1192 м./ се спуска към град Габрово на север. Седловина Копаците се пресичат и от билната пътека КЕ, по която може да се продължи както на изток, така и на запад. 

 При седловина Копаците главното било на планината и билната пътека КЕ се напускат и към гр. Шипка се продължава по някоя от двете пътеки, спускащи се в южна посока. Ако за слизане към града се избере пътеката през х. Теменуга, тогава седловината се пресича по диагонал от север на юг. В югоизточният край на поляната пътеката влиза в стара букова гора и през нея продължава със стръмно слизане надолу. Маршрутът оттук до гр. Шипка е характерен с това, че се върви само през гора. Пътеката е много широка и наподобява алея в парк, а маркировката по нея е бяло-жълто-бяло. Слизането става по вододелния рид между Селската река от запад и река Доганщица /Соколщица/ от изток, като в началото се пресичат изворите на река Копачница - начален приток на Селската река и от източната й страна се излиза в подножието на вр. Малък Търсовец. Там пътеката завива на юг и през местността Драганов трап пресича река Търсовска вада - ляв приток на р. Копачница. След нея пътеката се спуска стръмно към х. Теменуга на юг. Заради гъстата гора надолу панорамните гледки липсват, но това се компенсира от изключителната красота на местността. В горната част на пътеката гората е букова, а в долната е изкуствено засадена борова гора с много съборени от бурите дървета. По широката пътека с плавно слизане на юг от седловина Копаците след 30 мин. се достига до х. Теменуга /70 мин. общо/.

 Хижа Теменуга е в добро състояние и работи и през зимата. Денивелацията от седловина Копаците до хижата е по-малко от 100 м. От хижата към гр. Шипка може да се продължи по две пътеки. Първата е трасирана по слабо използван черен път, който от хижата води на югоизток, към връх Голям Търсовец /1198 м./ и местността Хармана. Втората пътека е по пряка от черния път и от хижата се спуска през гъста букова гора право към града на юг. Пътеката е наскоро маркирана с гъста жълта маркировка и е достатъчно широка, за да не се изпусне никъде до града. По нея първоначално се трасират западните склонове на вр. Голям Търсовец, като малко след хижата се пресича още един поток - ляв приток на Селската река. Заради красотата си, местността от потока надолу се нарича Лъжи душа. Според местните, красотата на природата наоколо била толкова голяма, че лъжела душата. С името Лъжи душа се нарича не само местността, но и самата пътека, чешмата по-надолу вдясно, както и цялата гора между Селската река от запад и потока Димовец от изток. 15 мин. след хижата пътеката достига до втори поток, пресича го и продължава по права линия със стръмно слизане към гр. Шипка на юг /85 мин./. По-надолу се пресича и една от характерните за тази част на Шипченска планина каменни реки, като камъните по нея са целите обрасли със здравец. От хижата по голямата стръмнина надолу за кратко време се преодоляват около 600 м. височина и под каменната река се влиза в боровата гора. Там пътеката е затлачена от множество наскоро съборени от бурите дървета, което забавя слизането. Заради падналите по пътеката дървета, пътеката достига до северния край на гр. Шипка 45 мин. след пресичането на втория поток /130 мин./. 

 

40

Паметникът на свободата на вр. Шипка

 

22

От Паметникът на свободата към Големия руски паметник и Стоманената батарея

 

45

Разклонът при Стоманената батарея

 

50

Разклонът при седловина Копаците

 

51

Хижа Теменуга

 

53

Началото на пътеката от гр. Шипка към хижа Теменуга

 

55

Етнографският музей в гр. Шипка

 

01

"Златната църква" в гр. Шипка

 

2014-02-02 140127

Профил на маршрута

 

Прочетена 1285 пъти
   

В сайта са ползвани карта и GPS тракове от www.bgmountains.org

   
 
© ПЕЛИТКО - Планински пешеходен туризъм