22.2. гр. Калофер /местност Паниците/-х. Рай-Тарзановата пътека-вр. Ботев

Оценете
(1 глас)

22.2. гр. Калофер /местност Паниците/-х. Рай-Тарзанова пътека-вр. Ботев - слизане

Денивелация - 1650 м., време на движение - 5.00-5.30 часа, разстояние - 14.5 км.

Маркировка: от вр. Ботев до х. Рай - бяло-зелено-бяло и ЗКМ, от х. Рай до м. Паниците - бяло-синьо-бяло и ЗКМ

 

2014-02-03 093035

 Изтегли: GPS-трак   

      

  От връх Ботев /2376 м./ към хижа Рай може да се слезе по две маркирани пътеки - лятна и зимна. Хижата е построена на южните склонове на върха, които са много стръмни и през зимата са силно лавиноопасни, затова при сняг трябва да се избягват. През зимата от вр. Ботев към х. Рай се тръгва по билната пътека Ком-Емине на запад и по нея се слиза до заслон Ботев. От него се продължава на югозапад по пътеката Кривините, водеща към село Васил Левски и град Карлово. По Кривините се достига до река Башмандра /Канлъдере/, там се завива по разклонение на юг и покрай реката се слиза до сравнително равната пътека, свързваща хижите Рай и Васил Левски. Така се описва голям полукръг около х. Рай и се избягва пресичането на стръмните и опасни южни склонове на вр. Ботев.

 При липса на сняг от вр. Ботев към х. Рай се тръгва в южна посока по маркираната със зелена маркировка Тарзанова пътека, която донякъде следва долината на река Калъчът /Пръскалска река, Райска река/. Тарзановата пътека е трасирана през 1941 г. от Тодор Божков-Тарзан, който по-късно загива по нея. В cтарите пътеводители е записано, че р. Пръскалска и Тарзановата пътека започват от т.нар. Вечна пряспа, намираща се от южната страна на вр. Ботев. За съжаление, поради настъпилите напоследък драстични промени в климата, „вечната“ пряспа вече не съществува. От върха покрай две паметни плочи се тръгва без маркировка към голите поляни в южна посока. В началото се върви по права линия на юг, а след навлизане в стръмната и тясна горна част от долина на р. Пръскалска се продължава надолу на серпентини. От върха за 25 мин. се преодоляват около 200 м. височина и се достига до бетонно водохващане с чешма на източния бряг на р. Пръскалска. При чешмата реката се пресича по брод, като слизането оттук надолу продължава покрай нея по десния /западния/ долинен склон. От вр. Ботев на юг се спуска къс рид, който загражда р. Пръскалска от запад. По билото му е поставена зимна колова маркировка /ЗКМ/, която може да се използва само при мъгла, защото при сняг слизането оттук към х. Рай е невъзможно. След пресичането на реката денивелацията по склонът на юг постепенно намалява. От бетонното водохващане р. Пръскалска завива леко на югоизток и постепенно се отдалечава наляво и надолу от пътеката. През следващите 25 мин. се подсича безименния връх Кота 2148 от изток и плавно се слиза до панорамна площадка, от която се откриват вълшебни гледки към бездната на Южния ДжендемКалоферските Купени /Райските Купени/ и хижа Рай /50 мин. след началото/. Хижата се вижда толкова ниско долу, че изглежда като малко бяло петънце в средата на кръглата поляна Раят. Панорамната площадка се намира на запад от мястото, при което р. Пръскалска скача от отвесни скали и образува най-високият водопад на Балканите - водопад Райското пръскало /125 м./.

  До панорамната площадка южните склонове на вр. Ботев са спокойни и тревисти. От площадката надолу започва истинската Тарзанова пътека, която шеметно се спуска покрай отвесни скални венци. Заради стръмният, почти отвесен склон, пътеката оттук надолу е обезопасена с дебело метално въже. От панорамната площадка следват 30 мин. много стръмно и опасно слизане по единствените възможни места, през които може да премине пътеката /80 мин. общо/. За кратко време се преодолява голяма денивелация, като бавно и внимателно се достига до подножието на скалните венци. Между скалите от север и гората от юг се простира дълга и тънка гола местност, която се нарича Пасището. Под скалните венци пътеката завива водоравно на изток, минава под място, от което винаги капе вода и след 10 мин. излиза до втора панорамна площадка, разположена под самия водопад Райското пръскало /90 мин./. Площадката се намира съвсем близо до Пръскалска река, като оттук следва кратко спускане чрез няколко серпентини на юг и Тарзановата пътека се влива в широката пътека, свързваща хижите Васил Левски и Рай. След достигане до по-широката и равна пътека се продължава по нея на изток. Пътеката минава над пещера Ханмаара, пресича р. Пръскалска по брод и 30 мин. след панорамната площадка слиза до поляната Раят, където е  построена х. Рай /120 мин./. Малко преди да се достигне до хижата се минава край новопостроен параклис.

 От х. Рай към местността Паниците се продължава в югоизточна посока, с леко и плавно изкачване към вододелния рид, разделящ р. Пръскалска от река Голяма Бъзовица. 10 мин след хижата пътеката се качва на билото на рида при равна и голата седловина, разположена между Райските скали на север и Райските купени на юг /130 мин./. На поляната са поставени информационна табела и пейка с изглед към Райските скали и Райското пръскало. При седловината от основната пътека, водеща към местността Паниците, се отделя разклонение, което в южна посока се спуска към Райските Купени. Това са три остри скалисти връхчета, разположени по билото на рида. От седловината до най-южното връхче може да се слезе за около 30 мин. Оттук основната маркирана пътека завива на север и се спуска към старата букова Рогачева гора. През нея започва стръмно слизане към долината на р. Голям Бъзовица. Склонът надолу е много стръмен, затова пътеката го преодолява чрез няколко дълги серпентини и 40 мин. след седловината достига до местността Полегналото дърво. Тук се подминава голям камък, подпрян с пръчки и р. Голяма Бъзовица се пресича по мост /170 мин./. След реката пътеката завива отново, този път на югоизток и се качва на вододела между реките Голяма и Малка Бъзовица. Там пътеката минава край малка чешма с пейка и се насочва на изток. 25 мин. след пресичането на р. Голяма Бъзовица се излиза при по-голям кът за отдих с чешма и пейки в местността Фальова кошара /195 мин./. На чешмата е закрепена каменна меча глава, затова туристите я наричат чешма Мечешката глава.

  След нея пътеката пресича по мост р. Малка Бъзовица, завива на юг и няколко минути по-късно излиза от гората при панорамна площадка в местността Каменливица. Разстоянието от кътчето за отдих в местността Фильова кошара дотук се изминава за 15 мин. /210 мин./. Местността Каменливица представлява гола поляна, на която са поставени маси, столове и информационни табели. Оттук се открива панорама на запад и север, към долината на р. Бъзовица, Райските скали и Рогачева гора. На това място маркираната пътеката свършва. Оттук към Паниците се продължава по черен път, който се насочва към местността Варницата на юг. След панорамната площадка пътят описва няколко завоя и 15 мин. по-надолу достига до информационна табела и пейки в местността Червената глина /225 мин./Тук пътят се разделя на две, като към Паниците може да се продължи и по двата му края. За продължение е добре да се избере по-слабо използваният, но маркиран край на пътя, който след 10 мин. извежда до разклон в местността Долен Параджик /235 мин./. Тук в черният път се влива маркирана със ЗКМ пътека, идваща откъмвр. Ботев по билото на рида Рудината. От разклона до местността Паниците се върви още 75 мин., като пътят е подробно описан в маршрут 22.1. /310 мин./.   

 

54

На вр. Ботев

 

59

Двете паметни плочи от южната страна на вр. Ботев

 

60

От върха към долината на река Пръскалска

 

66

Диви кози пресичат Тарзановата пътека

 

67

От панорамната площадка към х. Рай

 

74

Началото на стръмната част от Тарзановата пътека

 

77

Още една стръмна част по пътеката

 

79

Стръмнината от пътеката надолу

 

80

Пътеката минава по ръба на опасни отвесни скали

 

90

Последната по-стръмна част от пътеката

 

91

Под пътеката са голата местност Пасището и Южния Джендем

 

92

Равната част от пътеката между Пасището и скалните венци

 

99

Водопад Райското пръскало, снимано от втората панорамна площадка

 

102

Пещера Ханмаара

 

103

Строежът на параклиса до хижа Рай

 

104

Хижа Рай на фона на Райските скали

 

105

От хижа Рай към водопад Райското пръскало

 

107

 От седловина на рида между р. Пръскалска и р. Бъзовица към Райските скали и Райското пръскало

 

110

Мостът над река Голяма Бъзовица

 

111

Големият камък при пресичане на р. Голяма Бъзовица

 

112

Чешма Мечата глава в местността Фальова кошара

 

113

От местността Каменливица към Райските скали

 

120

С увеличение към вр. Ботев и Райското пръскало

 

09

Разклонът в местността Долен Параджик

 

2014-02-03 093115

Профил на маршрута

Прочетена 3519 пъти
   

В сайта са ползвани карта и GPS тракове от www.bgmountains.org

   
 
© ПЕЛИТКО - Планински пешеходен туризъм